donderdag, 12 april 2018 16:35

Fort Honswijk krijgt weer kanonnen en mortieren

Fort Honswijk krijgt langzaam maar zeker z’n oude grandeur terug. Onlangs arriveerde een historische collectie kanonnen, mortieren, uniformen en zadels op het imposante 19e eeuwse fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Komst historische collectie veldartillerie

De gemeente Houten tekende kortgeleden een overeenkomst met de stichting Historie Koninklijke Nederlandse Veldartillerie. Deze stichting bezit een historische collectie kanonnen, mortieren, uniformen en zadels. Zij zet deze verzameling in bij demonstraties om zo het publiek kennis te laten maken met de historische manier van oorlogvoering. De collectie stond tot voor kort in Groningen, maar de stichting was op zoek naar een meer centrale plek in het land. Toen de gemeente van deze wens hoorde, is direct contact gelegd en met succes. Ondertussen heeft de collectie haar onderdak op Fort Honswijk, in twee historische gebouwen, die oorspronkelijk ook voor dit soort doeleinden in gebruik waren. De collectie is dus nergens beter op z’n plek dan op Honswijk.

Het publiek kan meegenieten

De stichting gebruikt Fort Honswijk als thuisbasis. Hier vindt het onderhoud van de collectie plaats en er wordt geoefend met vrijwilligers en paarden. De stichting gaat minimaal 3 keer per jaar demonstraties voor publiek geven. De eerste keer gebeurt dat tijdens het Open Monumentenweekend van 8 en 9 september 2018.

De gemeente Houten en de Stichting Historie Koninklijke Nederlandse Veldartillerie zijn erg blij dat ze samen verder invulling kunnen geven aan het behoud en de recreatieve herontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in het algemeen en Fort Honswijk in het bijzonder.

Hoe verder met Honswijk?

De gemeenteraad besloot in december jl. om de tijd te nemen voor de herontwikkeling van Fort Honswijk. Er zijn nu gesprekken met belanghebbenden om met elkaar af te spreken hoe het proces verder vorm krijgt en hoe we hierin zorgvuldig alle belangen een plek kunnen geven.