vrijdag, 27 april 2018 04:41

Jeugdsportfonds wordt Jeugdfonds Sport

Na jarenlange intensieve samenwerking gaan het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds samen verder als het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Beide fondsen zetten zich in om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren die opgroeien in armoede, toch kunnen sporten of aan kunst en cultuur kunnen doen.

Ook in Houten zijn er gezinnen die leven met een inkomen op bijstandsniveau, waarbij het niet vanzelfsprekend is dat kinderen kunnen sporten. Via een bijdrage van het Jeugdfonds Sport kan de contributie betaald worden en in sommige gevallen sportattributen worden aangeschaft.

Alleen mensen die op professionele basis met het kind werken, zogenoemde intermediairs, kunnen een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport. Dit is bijvoorbeeld de intern begeleider van school, stichting Leergeld of het jongerenwerker van vanHouten&co. Ouders of (trainers van) sportverenigingen kunnen géén aanvraag indienen, maar wel doorverwijzen.

Naast het Jeugdfonds Sport is het in Houten ook mogelijk om een beroep te doen op het Jeugdfonds Cultuur voor lessen op het gebied van kunst & cultuur. Voor meer informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur kunt u terecht bij het Sportloket op de website van Sportpunt Houten (www.sportpunthouten.nl).