maandag, 30 september 2019 15:22

‘Kamers met aandacht’ gezocht voor jongeren

Op 1 oktober a.s. start in de gemeenten Houten, Lopik, Nieuwegein, IJsselstein en Vijfheerenlanden een zoektocht naar 'Kamers met aandacht’. Deze kamers zijn voor jongeren die een jeugdhulpinstelling verlaten, maar niet thuis en nog niet helemaal zelfstandig kunnen wonen.

De gemeenten zoeken samen met jeugdhulpaanbieders kamers in de particuliere sector.

Persoonlijke aandacht
Iedereen kan een kamer met aandacht aanbieden en iedere woonruimte kan een kamer met aandacht worden. Of dat nu een zolderkamer bij een gezin, een kamer bij een alleenstaande of ouder echtpaar thuis, of een kamer boven een winkel of in een studentenhuis is. Voorwaarde is wel dat de kamer voor minimaal een jaar wordt verhuurd en de huurprijs niet hoger is dat het bedrag dat wordt geadviseerd door de landelijke huurcommissie.

De jongere krijgt begeleiding van de jeugdhulpverlener en met een beetje persoonlijke aandacht in zijn/haar woonomgeving bouwt hij of zij een eigen netwerk op om op terug te vallen. Totdat ze uiteindelijk helemaal op eigen benen kunnen staan. De persoonlijke aandacht kan komen van de verhuurder, inwonende huisgenoten, familie of betrokken buurtbewoners. Het is dus mogelijk dat iemand een kamer verhuurt zonder aandacht te bieden, bijvoorbeeld wanneer deze niet zelf in het pand woont. In dat geval organiseert de jeugdhulpverlener een buurtvriend bij wie de jongere terecht kan.

Zorgvuldige match
De verhuurder en de jongere worden zorgvuldig gematcht. De verhuurder bepaalt zelf hoeveel ‘aandacht’ hij of zij wil bieden en overlegt op welke wijze dit gebeurt. Voorwaarden zijn dat de verhuurder de kamer voor minimaal een jaar verhuurt aan de jongere en de huurprijs niet hoger is dan het bedrag dat wordt geadviseerd door de landelijke huurcommissie. De jongeren om wie het gaat kunnen de huur maandelijks voldoen, hebben een dagbesteding en geen verslavingsproblematiek.

Samenwerking met jeugdhulpaanbieders
Het gaat om een pilot van een jaar waarin we samen met De Rading, Youké, Leger des Heils, Intermetzo, Lijn 5, Singelzicht en Timon op zoek gaan naar minimaal tien kamers voor jongeren uit regio Lekstroom. De bedoeling is dat zij, na een periode van aandacht van een verhuurder en ambulante begeleiding van een jeugdhulpaanbieder, voldoende vaardigheden en een netwerk hebben om helemaal zelfstandig te wonen.

Mensen die een kamer vrij hebben en andere geïnteresseerden kunnen voor meer informatie kijken op www.kamersmetaandacht.nl