donderdag, 21 november 2019 14:40

Onderzoek naar sociale kracht Houten

De gemeente peilt de komende weken de sociale kracht van Houten. Vierduizend inwoners ontvangen een uitnodiging voor het onderzoek. De gemeente heeft een belangrijke taak bij het zorgen voor een leefbare en veilige samenleving.

Zij ziet erop toe dat inwoners de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Daarbij verwachten we steeds meer inzet en hulp van de inwoners zelf. Bijvoorbeeld bij de zorg voor elkaar of bij het onderhoud van de openbare ruimte.

Om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op haar taken, hoort de gemeente graag van inwoners hun ervaringen en meningen. Om die te peilen, houden we een enquête: de Monitor Sociale Kracht.

Heeft u voldoende oog voor de medebewoners in uw buurt? Dat is één van de vragen uit het onderzoek. En ook: vindt u dat de gemeente en uw buurtgenoten goed reageren op problemen in de buurt? Of: in hoeverre draagt u zelf bij of wilt u bijdragen aan het prettiger, veiliger en leefbaarder maken van uw woonomgeving?

De gemeente gebruikt het onderzoek om te bepalen of zij haar plannen moet aanpassen.

Vierduizend inwoners - een steekproef uit de bevolkingsadministratie - ontvangen per post een uitnodiging om mee te doen. Zij kunnen de vragenlijst tot en met 10 december invullen en maken dan kans op een cadeaubon.

Zie ook

De resultaten van de Monitor Sociale Kracht 2018 zijn onlangs gepresenteerd. Het onderzoek dat nu loopt (Monitor Sociale Kracht 2019) zoomt meer in op de sociale kracht in de wijk.