donderdag, 19 december 2019 16:19

Houten trots op titel bijvriendelijke gemeente

Wethouder Hilde de Groot en Herman Geerdes zijn trots op de titel bijvriendelijke gemeente. Deze titel wordt door Nederland Zoemt (een project van LandschappenNL, Naturalis, IVN en Natuur & Milieu) uitgereikt aan gemeenten die zich inzetten voor het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor de wilde bijen in Nederland.

Houten heeft deze eretitel ontvangen en krijgt het bord “Houten ZOEMT” aangeboden omdat we kiezen voor een andere manier van groenonderhoud, zoals het aanleggen van bloemrijke graslanden en het toepassen van een ander maaibeheer op diverse plaatsen. Zo wordt er op een aantal locaties geen gras meer geklepeld, maar gras gemaaid en geruimd. Op plaatsen waar dit mogelijk is wordt 20% niet gemaaid zodat insecten hierin kunnen overwinteren.

We knotten de knotwilgen niet meer allemaal tegelijk maar in de rij om en om. Hierdoor zijn de bijen in het voorjaar niet hele rijen met voedsel kwijt. Ook planten we steeds vaker vaste planten en waar mogelijk bijvriendelijke bomen en laten we snoeihout in het bosplantsoen zoveel mogelijk liggen. Ook hebben we natuurvriendelijke oevers aangelegd. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van het bijvriendelijke beheer in de gemeente Houten.

Het bord” Houten Zoemt” komt te hangen ter hoogte van De Staart zodat bezoekers er direct attent op worden gemaakt dat wij een bijvriendelijke gemeente zijn.