vrijdag, 15 mei 2020 09:26

College verlengt periode inzage Ontwerp Ruimtelijke Koers

Het college heeft de periode van de terinzagelegging van het Ontwerp Ruimtelijke Koers met 4 weken verlengd. Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers kunnen daardoor tot en met 18 juni een zienswijze indienen. 

De verlenging van de terinzageleggingperiode zorgt ervoor dat een fysieke expositie en inloopbijeenkomst (waarschijnlijk) mogelijk zijn tijdens de periode van terinzagelegging. Daarmee kunnen inwoners en organisaties zich wellicht nog beter voorbereiden op het indienen van een zienswijze.

De (stapsgewijze) versoepeling van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus geven zicht op het houden van een fysieke expositie en fysieke inloopbijeenkomst(en). Vanuit de huidige berichtgeving van de Rijksoverheid bestaat de mogelijkheid dat vanaf 1 juni bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd tot maximaal 30 personen (versoepeling is alleen mogelijk als het coronavirus onder controle blijft). De gemeente bereidt zich daar nu op voor. Het college besluit binnenkort of, hoe en wanneer een inloopbijeenkomst wordt georganiseerd. 

Zie voor meer informatie www.houten.nl/RuimtelijkeKoers.