dinsdag, 23 juni 2020 20:27

Sociale kracht Houten blijft sterk

De ‘sociale kracht’ van inwoners blijft in de gemeente Houten over het algemeen sterk. Dat is belangrijk, zeker in deze tijden van corona. Sinds 2016 is de sociale kracht in onze Houtense samenleving stabiel.

Met de toenemende vergrijzing in Houten is dit een positieve uitkomst. Houten scoort bovengemiddeld op de samenwerking tussen inwoners en gemeente. Dat blijkt uit de Monitor Sociale Kracht 2019.

In de Monitor Sociale Kracht onderzoekt de gemeente hoe het gaat met de (financiële) zelfredzaamheid, meedoen in de samenleving (participatie), eenzaamheid, leefbaarheid, veiligheid en de sociale samenhang in de buurt. Zo’n 1.200 inwoners deden mee aan het onderzoek. De meting was eind vorig jaar toen we nog niet te maken hadden met het coronavirus. 

De sociale kracht komt de komende jaren meer onder druk te staan. Dit komt onder andere door  de gevolgen van corona voor de Houtense samenleving, de veranderende samenstelling van de bevolking door vergrijzing en nieuwe inwoners. Dit betekent dat gemeente, maatschappelijke organisaties en inwoners samen alle zeilen bij moeten zetten om het huidige niveau van de sociale kracht te handhaven. Een tijdelijke terugval kunnen we niet uitsluiten door de gevolgen van de coronapandemie.

De uitkomsten van het onderzoek gebruikt de gemeente bij de Ruimtelijke Koers en het  uitvoeringsplan van de Sociale Koers

Geïnteresseerd in de feiten en cijfers? Raadpleeg dan www.houten.nl/monitor-sociale-kracht-2019