dinsdag, 30 juni 2020 15:40

Koninklijke onderscheiding voor Houtenaar Piet de Kleijn

Piet de Kleijn ontving op dinsdag 30 juni 2020 de versierselen behorende bij de benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Gilbert Isabella reikte de 65-jarige inwoner van Houten de onderscheiding uit op zijn laatste werkdag als fysiotherapeut bij het UMC Utrecht.

De heer De Kleijn heeft zich bijzonder ingespannen voor de geneeskunde, hoofdzakelijk samenhangend of voortvloeiend uit zijn hoofdfunctie als fysiotherapeut van hemofiliepatiënten.Hemofilie is een erfelijke stoornis waardoor het bloed niet goed stolt. De heer De Kleijn is een therapeut die zijn patiënten veel vertrouwen geeft. Als praktiserend fysiotherapeut heeft hij steeds zijn grenzen weten te verleggen. Er zijn meerdere voorbeelden van schrijnende gevallen waarin hij met fysiotherapeutische ondersteuning iemands uitzichtloos leven heeft veranderd in een zinvol en waardevol bestaan.

Fysiotherapie speelt voor patiënten met hemofilie een belangrijke rol, omdat de impact van deze ziekte voornamelijk bepaald wordt door bloedingen in spieren en gewrichten. Toch bleek de betrokkenheid van de discipline fysiotherapie in Nederlandse hemofiliecentra onvoldoende. Piet de Kleijn zette een nationaal netwerk van fysiotherapeuten op, verbonden aan een hemofiliebehandelcentrum in Nederland. Hij richtte het landelijk netwerk van fysiotherapeuten in de eerste lijn op en stelde nationale richtlijnen voor. Het bekendste voorbeeld van zijn inzet, waar veel hemofiliepatiënten gebruik van maken, is de introductie van ‘hydrotherapie’: fysiotherapie ineen zwembad. 

Hij is oprichter en voorzitter van PHYSHNET, een nationaal trainingsnetwerk van eerstelijns fysiotherapeuten, en oprichter en voorzitter van de Europese subcommissie fysiotherapie van de Europese beroepsvereniging voor hemofilie (EAHAD). Verder is Piet de Kleijn oprichter en voorzitter van de Global Physiotherapy Initiative van de Wereld Federatie voor Hemofilie (WFH). Hij is internationaal zeer gewaardeerd en erkend, wat mede tot uiting is gebracht door internationale onderscheidingen: ‘International Healthcare Volunteer award’, ‘International Vincenzo Pietrogrande award’ en de ‘EAHAD recognition Award for Outstanding Contribution to the Haemophilia an Allied Disorders fields’.

De heer De Kleijn heeft nationaal en internationaal een toonaangevende rol gespeeld binnen de hemofiliezorg. Aandacht voor oefening, activiteit en participatie waren voor hem de sleutels tot succes. Zijn grootste project en missie was het verspreiden en implementeren van kennis over de waarde van fysiotherapie bij de behandeling van hemofilie. Hij begeleidde meerdere keren buitenlandse professionals uit ontwikkelingslanden, gaf workshops over de hele wereld en was spreker op vele (inter)nationale congressen en symposia