donderdag, 25 februari 2021 15:23

Referendum Houten: nieuwe website, brochure en infolijn

Op 25 februari 2021 presenteert de gemeente Houten de neutrale informatievoorziening over de Ruimtelijke Koers middels een informatieve referendumbrochure én de nieuwe website www.referendumruimtelijkekoers.nl

De referendumbrochure valt de komende dagen bij de mensen op de deurmat.
In de komende tijd verschijnen op de website site ook inhoudelijke beschrijvingen van de Ruimtelijke Koers op thema en per gebied. Deze worden ook via de facebookpagina en instagram aangekondigd. Tot slot is vanaf nu de referendumlijn van de gemeente beschikbaar. Bel de gemeente via 030 6392611 en stel uw referendumvraag.

De gemeenteraad van Houten besluit op dinsdag 30 maart 2021 over de Ruimtelijke Koers Houten 2040. De Ruimtelijke Koers is een visiedocument. Als de raad deze vaststelt, volgt een uitwerking naar concretere plannen, zoals bestemmingsplannen of in de toekomst een omgevingsplan. Daar betrekt de gemeente haar inwoners weer bij.
Om tot een goede beslissing te komen wil de raad eerst de inwoners van Houten om hun mening vragen. De raad heeft hiervoor een raadplegend referendum uitgeschreven.