zaterdag, 25 september 2021 11:09

Mogelijkheden gebiedsontwikkeling Houten-Noordwest en Houten-Oost aangeboden aan Houtense raad

De gemeenteraad heeft het college in maart 2021 gevraagd om onderzoek te doen naar het bouwen van huizen en appartementen in Houten-Noordwest en Houten-Oost. Het onderzoek laat verschillende mogelijkheden (scenario’s) zien voor de twee gebieden.

Elk scenario heeft zijn eigen voors en tegens. Het onderzoek geeft antwoord op de vragen die de gemeenteraad heeft gesteld aan het college in motie 105.
Het onderzoek van Houten-Oost is uitgevoerd samen met de opstellers van het Manifest Houtense Koers. De onderzoeken hadden niet tot doel om Houten Oost naast Houten Noord West te zetten, maar de twee locaties individueel te benaderen.

Er zijn vier hoofdscenario’s onderzocht: 
• Scenario 1 gaat uit van het bouwen van 2.200 nieuwe woningen in Noordwest.
• In scenario 2 is onderzocht hoe ditzelfde aantal nieuwe woningen (dus 2.200) in Oost gebouwd kan worden. 
• In scenario 3 gaat het om het bouwen van 3.200 woningen in Oost. Dit scenario is gebaseerd op het Manifest Houtense Koers. De leden van het Manifest hebben dit scenario samen met de gemeente uitgewerkt. 
• In scenario 4 is onderzocht wat er gebeurt als we een aantal woningen in Oost gaan bouwen en een aantal in Noordwest. 

Uit het onderzoek komt dat zowel in Noordwest als in Oost goede wijken te bouwen zijn, waarbij echter voor beide wijken nog veel zaken zijn die om nader onderzoek vragen.
Het onderzoek wordt op 12 oktober door de raad besproken in het rondetafelgesprek en op 4 november in de raadsvergadering.
Beide momenten zijn via Notubiz en afhankelijk van corona-maatregelen fysiek in het gemeentehuis te volgen.

Het hele onderzoek inclusief bijlagen kunt u lezen op Samen bouwen aan Houten