maandag, 05 december 2022 22:07

Aan de slag met het Houtens DNA

Inwoners van Houten vinden over het algemeen dat ze een fijne leefomgeving hebben. Maar wat maakt Houten nou zo fijn? En wat is in Houten eigenlijk typisch Houtens? Met andere woorden: wat is het Houtens DNA?

Plannenmakers die voor en in Houten gaan bouwen, willen en moeten dat weten. Zo kunnen ze ervoor zorgen dat Houten in de toekomst voor inwoners een fijne plek blijft om te wonen, te werken en te recreëren.

Houten staat aan de vooravond van een grote bouwopgave. Tegelijkertijd willen we zorgen dat de voorzieningen passend zijn en blijven. Daarom is het belangrijk dat we nu opschrijven en vastleggen wat we in Houten belangrijk vinden. Dat noemen we het Houtens DNA: een duidelijke set van ruimtelijke en sociale waarden en kenmerken. Op basis van het Houtens DNA kunnen we concreet aan de slag met diverse omgevings- en gebiedsvisies én met concrete (bouw)plannen. En kunnen we richting geven aan een toekomstbestendige ontwikkeling van Houten.

Hoe gaan we het aanpakken?
• We raadplegen de inwoners, want die staan in Houten voorop.
• We houden vanaf 12 december tot en met 23 december straatinterviews en komen met een online vragenlijst.
• We vragen advies aan experts uit Houten die beroepsmatig veel kennis van zaken over Houten hebben.
• We maken gebruik van wat we al weten: gegevens uit literatuur en onderzoeken, visies en (beleids)documenten die er al zijn.

Tenslotte zullen we al deze gegevens verzamelen en filteren we de elementen die Houten tot Houten maken. Dit zetten we vervolgens kort en duidelijk op papier. 

Het Houtens DNA leggen we in maart voor aan het college van burgemeester en wethouders. Uiteraard vraagt het college daarna aan de gemeenteraad om het Houtens DNA vast te stellen.
Als alles goed gaat neemt de raad daarover in de lente van 2023 een beslissing.