dinsdag, 28 mei 2013 18:45

Gemeenteraad beveelt Wouter de Jong aan als burgemeester van Houten

De Gemeenteraad van Houten beveelt de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan om de heer W.M. (Wouter) de Jong voor te dragen voor benoeming tot burgemeester van de gemeente Houten.

Dat is de uitkomst van de  raadsvergadering op dinsdag 28 mei 2013. De gemeenteraad volgt daarmee het voorstel van de vertrouwenscommissie.

Wouter de JongWouter de Jong (53) is momenteel directeur van adviesbureau Necker van Naem en was van 2008 tot 2011 Gedeputeerde namens de CU in de Provincie Utrecht. Hier had hij onder andere wonen, duurzaamheid en strategie in zijn portefeuille. Van 2002 tot 2008 was de heer De Jong wethouder in de gemeente Houten en daarbij  onder meer verantwoordelijk voor sociale zaken, volkshuisvesting, milieu, regionale samenwerking en centrumontwikkeling. Daarvoor werkte de heer De Jong als plaatsvervangend directeur strategie bij het toenmalige Ministerie van VROM op het Directoraat Generaal Wonen. Wouter de Jong is getrouwd, heeft vijf kinderen en woont in Houten.
De gemeenteraad meent in de heer De Jong de daadkrachtige vernieuwer met ruime netwerkkwaliteiten te hebben gevonden die de gemeente Houten als invulling van de burgemeestersvacature zocht.

Met deze aanbeveling door de gemeenteraad is de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester nog niet afgerond. Op grond van de aanbeveling van de raad zal de Minister een voordracht doen waarna de benoeming bij Koninklijk Besluit zal volgen. De heer De Jong wordt naar verwachting als burgemeester van de gemeente Houten geïnstalleerd tijdens de buitengewone raadsvergadering op dinsdag 2 juli 2013.

Authors: Gemeente Houten

Read more https://www.houten.nl/nieuws/artikel/1714/