vrijdag, 21 juni 2013 13:12

Overheden tekenen voor samenwerking op het Eiland van Schalkwijk

De gemeente Houten, de provincie Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden tekenden afgelopen donderdag de samenwerkingsovereenkomst (pdf-271 kB) voor de gebiedsontwikkeling op het Eiland van Schalkwijk. 

Overheden tekenen voor samenwerking op het Eiland van Schalkwijk

Meer duidelijkheid voor initiatiefnemers

Wethouder Herman Geerdes, gedeputeerde Bart Krol en hoogheemraad Guus Beugelink besloten na enige tijd proefdraaien, de samenwerking formeel te bekrachtigen met een overeenkomst. Dit betekent dat de drie overheden  samen de initiatieven beoordelen die een bijdrage aan de ontwikkeling van het Eiland van Schalkwijk willen leveren. Met deze nieuwe manier van werken kunnen particuliere initiatieven beter worden begeleid. Ook ontstaat meer duidelijkheid over wat de initiatiefnemers van de overheid mogen verwachten.

Ontwikkeling Polder Blokhoven

Binnen deze samenwerking loopt nu een belangrijk privaat initiatief, namelijk de duurzame ontwikkeling van Polder Blokhoven door het waterschap, Linieland en het initiatief van de familie Uijttewaal. Blokhoven is een groot aaneengesloten weidegebied en behoort, samen met de forten, tot de parel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Door hier ruimte te geven aan de landbouw en een combinatie te zoeken met de wateropgave, natuurontwikkeling en recreatie kan het gebied duurzaam worden ontwikkeld.  Het initiatief van de familie Uijttewaal omvat een innovatieve varkensstal in combinatie met recreatie, educatie en de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het waterschap werkt aan een raamwaterplan voor het Eiland van Schalkwijk om een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem te kunnen garanderen. Dit kan niet alleen met waterbeleid. Ook het beleid voor de ruimtelijke ordening levert hieraan een belangrijke bijdrage. Daarom is samenwerking tussen de drie overheden erg belangrijk.

Authors: Gemeente Houten

Read more https://www.houten.nl/nieuws/artikel/1737/