woensdag, 31 juli 2013 16:25

Aanpassing Horeca locatiebeleid in voorbereiding

Tijdens de raadsvergadering van 20 juni werd een motie ingediend door D66, VVD, ITH en GL. In de motie werd opgeroepen om spoed te maken met het vaststellen van nieuw horecabeleid om daarmee horeca initiatieven te stimuleren en te faciliteren.

Naar aanleiding van onder andere deze motie is door het college nieuw locatiebeleid voor horeca opgesteld.

 

De aanleiding voor de motie was het feit dat de gemeenteraad regelmatig wordt geconfronteerd met ondernemingen en horeca-exploitanten die de gemeente als belemmerd ervaren bij hun initiatieven. Vanuit het College van B&W komen er regelmatig signalen, waarbij de urgentie van de aanpassing van het horecabeleid en de uitbreiding van de mogelijkheden, wordt onderschreven. Toch stuiten ondernemers als Makeblijde tot nu toe steeds op de ondoordringbare muur die regelgeving en bureaucratie heet. Zorgvuldig werken aan vernieuwing van het economisch beleid is prima maar dat mag niet ten koste gaan van de slagvaardigheid. Ondernemers moeten de ruimte hebben om door te gaan. Zeker gezien het huidige economische klimaat is hier haast bij geboden. Het past binnen het beleid van de gemeente Houten om dit op een faciliterende en stimulerende manier te doen.

 

Via een collegebrief laat het gemeentebestuur nu weten het besluit genomen te hebben nieuw locatiebeleid voor horeca vast te stellen. Dit beleid maakt het mogelijk om elk initiatief in Houten op locatieniveau af te wegen. Uitbreiding van horeca zal mogelijk worden binnen en buiten de centra van Houten als de locatie en het gewenste initiatief met elkaar verenigbaar zijn.

 

De komende acht weken zal het nieuw locatiebeleid als ontwerpbeleid te inzage liggen op het gemeentehuis. Op dit ontwerpbeleid kunnen zienswijzen worden ingediend waarop het college zal reageren. De vertegenwoordigers die betrokken zijn bij het horecaoverleg zullen gericht geïnformeerd worden over het nieuwe beleid.

 

Het horecabeleid geldt vooralsnog als een pilot. De tijdelijkheid van het beleid maakt het mogelijk om het beleid bij te stellen als dat nodig is bij het samenstellen van de nieuwe economische visie in de nieuwe collegeperiode.

Read more http://www.vvd-houten.nl/actueel_10320/57874/