vrijdag, 27 december 2013 16:20

Blauwe Zone centrum werkt naar behoren

De blauwe zone in het centrum van Houten is in de afgelopen periode tegen het licht gehouden. Het doel van deze evaluatie was het beantwoorden van de vraag: 'Hoe functioneert de blauwe zone Houten-centrum momenteel en welke aanpassingen zijn eventueel gewenst om het functioneren te verbeteren?' Hiervoor is op verschillende dagen de parkeerdruk in en rond de blauwe zone van Houten-centrum gemeten.

VVD Houten heeft zich destijds hard gemaakt voor het realiseren van deze blauwe zone, daar waar sommige andere partijen liever betaald parkeren wilden invoeren.De discussie over betaald parkeren komt nu echter weer terug.

Blauwe zone werkt naar behoren

Uit de evaluatie blijkt nu dat de blauwe zone over het algemeen naar behoren functioneert en er zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn voor bewoners, bezoekers en winkelend publiek. Grote verschillen tussen de parkeerdruk binnen- en direct buiten de blauwe zone zijn niet gevonden. Daarnaast blijkt dat in vergelijking met het onderzoek uit 2010, de gemiddelde parkeerdruk beperkt is afgenomen. Waar op alle meetmomenten in 2010 een gemiddelde parkeerdruk van 65 tot 70% werd gemeten is er in het voorjaar van 2013 een gemiddelde parkeerdruk van 60% tot 65% gemeten. Het gaat hierbij om metingen op dezelfde dagen met grotendeels dezelfde secties. Het lijkt er op dat de opening van Castellum heeft geleid tot een kleine afname van de parkeerdruk in Houten-centrum. Ook de economische recessie kan debet zijn aan de afname. Als er volgens inwoners wel een structureel tekort is aan parkeerplaatsen dan kunnen bewoners zich melden bij de gemeente waarbij de werkwijze 'Parkeren op maat in de straat' wordt gehanteerd.

Bredere discussie over 'eventueel' betaald parkeren

In het evaluatierapport wordt ook aangegeven dat het rapport nuttige input is voor de komende bredere discussie over eventueel betaald parkeren in Houten. De raad, zo geeft het college aan, heeft tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2014 namelijk aangegeven nader onderzoek wenselijk te vinden naar betaald parkeren binnen Houten. Een van de ideeën was betaald parkeren in te voeren bij voorzieningengebieden zoals de Meerpaal en de Kruisboog. Dit idee lijkt nu van de baan. Terecht volgens Eef Stiekema: "Je wilt sporten juist stimuleren: sport is gezond en het verbindt. Betaald parkeren terwijl de kinderen sporten of terwijl u zich de hele middag inzet bij de sportvereniging? Dat kan niet de bedoeling zijn!" Er moet wel dekking gevonden worden voor het bedrag dat het college hiermee wilde ophalen vanaf 2015.

Read more http://www.vvd-houten.nl/actueel_10320/62174/