donderdag, 23 januari 2014 17:51

VVD actief bij SBOH verkiezingsdebat

De Samenwerkende Bonden Ouderen Houtenhebben op 22 januari 2014 met de organisatie van het verkiezingsdebat in de Loerickerstee over de positie van de senioren in Houten, de aftrap gegeven voor de verkiezingscampagne van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart.

Vertegenwoordigers van de negen Houtense politieke patijen waren uitgenodigd om te debatteren over vijf onderwerpen. Yvonne van Dijk-Hessing, fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad en 3eop de kandidatenlijst, vertegenwoordigde de VVD.

Naast Yvonne van Dijk waren ook lijsttrekker Herman Geerdes, kandidaat-gemeenteraadslid Robert Paling en een aantal VVD leden aanwezig om de standpunten van de VVD, zoals weergegeven in de flyer ‘Senioren zitten goed bij VVD Houten’ onder de aandacht te brengen in persoonlijke gesprekken met de aanwezigen.

De zaal was goed gevuld met zo’n 125 deelnemers die geen woord wilden missen. In vijf rondes kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: Wonen, mantelzorg, inkomen, huishoudelijke hulp en beweging en vervoer. Per onderwerp werd er door 2 willekeurig gekozen partijen een statement gegeven waarop de zaal en andere partijen konden reageren. Hoewel sommige politieke vertegenwoordigers nog wat onwennig voor de zaal stonden en hun bijdrage al snel over algemeenheden ging, hield Yvonne van Dijk, in haar ronde over de mantelzorg, een duidelijk verhaal waarbij zij met een persoonlijke benadering de zaal wist te boeien en als enige na haar betoog  applaus kreeg.

Het was duidelijk dat veel van de aanwezigen zich zorgen maken over de komende decentralisaties in de zorg, van het landelijk naar gemeente niveau, en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen. Helaas konden de lokale politici die zorgen niet wegnemen omdat ook zij nog met veel vragen zitten richting de centrale overheid. De VVD heeft er vertrouwen in dat we er in Houten uit gaan komen, met een goedwerkend ‘Zorgloket’ en een organisatie als ‘Houten en Co’. Het SBOH heeft een manifest opgesteld met ‘Speerpunten voor een seniorvriendelijk beleid in Houten’ waarmee zij proactief een duidelijk standpunt in neemt richting het toekomstig gemeentebestuur. Houten mag trots zijn op zulke actieve senioren.