vrijdag, 08 november 2013 19:05

Fractie Houten Anders! bestaat nu uit drie raadsleden

Gemeenteraadslid Paul Soesbergen heeft aangegeven zich niet te kunnen vinden in het advies van het afdelingsbestuur ten aanzien van zijn plaats op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Soesbergen heeft naar aanleiding hiervan besloten per direct de VVD fractie te verlaten, maar blijft wel aanspraak op zijn raadszetel.

Hij heeft aangegeven zich aan te zullen sluiten bij de fractie van Houten Anders!, welke partij nu op drie raadszetels komt in de Houtense gemeenteraad. Eerder stapten al twee ITH-raadsleden op om deze nieuwe partij op te starten.

VVD Houten betreurt het dat Paul dit besluit heeft genomen. Daarnaast vindt zij zijn opstelling opmerkelijk omdat de Algemene Ledenvergadering de kandidatenlijst nog moet vaststellen. Na deze ledenvergadering, die wordt gehouden op 20 november aanstaande, zal het bestuur de kandidatenlijst van de VVD voor de komende gemeenteraadsverkiezingen bekend maken.

Soesbergen zelf geeft aan dat de VVD op een koerswijziging aanstuurt. Hij staat niet achter die veranderingen. Overigens is het niet zeker volgens Soesbergen dat hij bij Houten Anders! wel op een verkiesbare plaatst komt, aangezien deze partij de kandidatenlijst nog moet vaststellen. Hij ontkent deze stap gezet te hebben om zeker te zijn van een raadszetel.

Lees meerĀ http://www.houtenanders.nl/fractie-houten-anders-bestaat-nu-uit-drie-raadsleden/