vrijdag, 31 januari 2014 11:51

Inschakelen burgers verlaagt reactietijd bij reanimatie

Burgers kunnen vaak sneller ter plekke zijn dan ambulances ingeval reanimatie noodzakelijk is. Het landelijk initiatief Hartslag Nu alarmeert daarom burgers per sms als er in hun woon- of werkomgeving een melding is van iemand die onwel is geworden.

De gemeente Houten doet tot nu toe niet mee aan dit initiatief. Reden voor GroenLinks om het College van B en W hierover vragen te stellen. Wij zouden graag zien dat de gemeente zich aansluit bij dit landelijke initiatief.

De Stichting Hartslag voor Nederland, een samenwerkingsverband van regionale ambulancediensten, bevordert en faciliteert burgerhulpverlening aan slachtoffers met een acute circulatiestoornis (reanimatie). Burgerhulpverleners ontvangen via het alarmeringssysteem Hartslag Nu een SMS Alert vanuit de meldkamer Ambulancezorg wanneer er in hun woon- of werkomgeving een melding is. Zij kunnen vaak eerder ter plaatse zijn dan een ambulance, die bij aankomst de taken uiteraard overneemt. In het geval van een circulatiestoornis is tijd cruciaal.

Ook de Regionale Ambulancevoorziening Utrecht (RAVU) is vanaf maart 2013 bij dit landelijke initiatief aangesloten. Gemeenten zijn het aanspreekpunt voor de RAVU. Daarnaast hebben zij een coördinerende rol, bijvoorbeeld in het contact met EHBO-verenigingen. In de provincie Utrecht werkt tot nu toe alleen de gemeente Wijk bij Duurstede ermee. Andere gemeenten zijn uitgenodigd om zich aan te sluiten. De gemeente Houten nam volgens de RAVU in mei 2013 deel aan een voorlichtingsbijeenkomst.

Hartslag Nu - kun jij reanimeren?

Teleurstellende reactie gemeente

In haar reactie (zie download) zegt de gemeente dat in overleg met de portefeuillehouders volksgezondheid en veiligheid besloten is om nog niet aan te sluiten bij het systeem. De ervaringen van de gemeente Wijk bij Duurstede zouden laten zien dat voor een goede implementatie en beheer van het systeem voldoende formatie beschikbaar gesteld moet worden – onder meer voor het onderhouden van een netwerk van AED’s in de openbare ruimte en het coördineren en opleiden van vrijwilligers – en die is er binnen de gemeente Houten niet. Bovendien stelt de gemeente dat het systeem zich nog in een experimentele fase bevindt.

GroenLinks vindt dit antwoord teleurstellend. Het inschakelen van burgers voor reanimatie kan levens redden. GroenLinks snapt de argumenten van het college niet: het gaat om het opzetten van een netwerk van mensen die al voldoende opgeleid zijn om onwel geworden personen eerste hulp te geven. Er hoeven geen kosten voor training en vrijwilligers gemaakt te worden, er moet alleen maar een netwerk opgezet worden en daarbij kan voortgeborduurd worden op hoe het in andere gemeenten is geregeld. De kosten die het met zich meebrengt wegen niet op tegen de levens die gered kunnen worden, zeker in een tijd van naderende vergrijzing. Wij hopen dan ook dat de gemeente zich alsnog snel aansluit bij het landelijk initiatief.

Meer lezen

Rondvraag Inschakeling burgers bij reanimatie

Lees meer https://houten.groenlinks.nl/nieuws/inschakelen-burgers-verlaagt-reactietijd-bij-reanimatie