vrijdag, 31 januari 2014 12:00

Jeugdzorg naar gemeenten: goed voorbereid, maar onduidelijkheid blijft

GroenLinks is blij met de goede informatieverstrekking aan de gemeenteraad door afzwaaiend wethouder Nicole Teeuwen. Tijdens de raadsvergadering van 21 januari hebben we haar dan ook gecomplimenteerd. We hebben echter ook zorgen.

Hoe wordt straks omgegaan met grensgevallen, mensen die meervoudige problematiek hebben of een bijzondere hulpvraag? Kunnen er nog wel voldoende specialisten ingehuurd worden? Zullen medewerkers diagnoses kunnen stellen over aandoeningen, ook als ze daar minder bekend mee zijn?

Dankzij de goede informatieverstrekking is de gemeenteraad goed op de hoogte van de lokale plannen Zorg voor jeugd Lekstroom en de manier waarop bovengemeentelijk samengewerkt zal worden.

GroenLinks heeft echter ook zorgen, want heel veel is nog onduidelijk. Wij vragen ons af hoe de zorg er straks praktisch uitziet. Als gemeente willen we sneller en simpeler werken. We hebben nu concrete kaders, maar de invulling blijft echt nog onduidelijk.

De wethouder riep ons op het proces vooral goed te blijven volgen en vooral ook de lokale invulling scherp te monitoren. Daar zijn we het mee eens, en dat zal GroenLinks ook zeker blijven doen!

Lees onze volledige bijdrage tijdens de raadsvergadering in de download.

Meer lezen

Inbreng GroenLinks bij debat jeugdzorg 21 januari 2014

Lees meer https://houten.groenlinks.nl/nieuws/jeugdzorg-naar-gemeenten-goed-voorbereid-maar-onduidelijkheid-blijft