vrijdag, 28 februari 2014 14:45

Volg metingen geluidsonderzoek Windpark Houten

In opdracht van de gemeente onderzoekt een onafhankelijk adviesbureau of het geluid van Windpark Houten binnen de normen blijft. De provincie Utrecht kijkt tijdens het onderzoek over de schouder van de gemeente mee. Mocht het onderzoek uitwijzen dat de turbines de normen overschrijden, dan zal de gemeente handhavend optreden.

Tijdens een informatieavond eerder deze week heeft een medewerker van adviesbureau Peutz aan dertig belangstellenden toegelicht hoe het onderzoek in zijn werk gaat. Nadere informatie hierover vindt u opwww.houten.nl/windparkhouten.

Meetresultaten

De meetresultaten zijn via internet te zien op de speciale projectsite van onderzoeksbureau Peutz:http://monitoring.peutz.nl/windparkhouten/. Hier kunt u de metingen op zeven locaties bekijken. Drie meetpunten bij elk van de turbines, drie op de gevels van de dichtstbijzijnde woningen en één bij de Eneco-meetmast, voor het vastleggen van de windrichting en -snelheid. NB: het aantal decibellen dat u op enig tijdstip in de grafiek afleest, betreft niet het geluid van de windturbines, maar het totaal aan omgevingsgeluid dat op dat moment is gemeten. De gegeven geluidsniveaus worden achteraf gecorrigeerd. U kunt ze niet direct vergelijken met de grenswaarden uit de maatwerkvoorschriften.

Onderzoeksrapport

Zodra alle gegevens zijn verwerkt en het onderzoeksrapport beschikbaar is, zal de gemeente het op houten.nl plaatsen en volgt een informatiebijeenkomst waar het rapport wordt toegelicht.

Read more https://www.houten.nl/nieuws/bekijk/artikel/volg-geluidsonderzoek-windpark-houten/