donderdag, 27 februari 2014 13:01

'Ons Fonds' van start in Houten

Wilt u iets leuks organiseren voor uw buurt? Of wilt u samen met uw buren iets ondernemen om uw buurt mooier te maken? Bijvoorbeeld het opknappen van een speeltuintje of plantsoen, een nieuw bankje of speeltoestel of een gezamenlijke moestuin. Dan kunt u terecht bij Ons Fonds.

Wat is Ons Fonds?

Ons Fonds ondersteunt inwoners van Houten die hun eigen leefomgeving willen verbeteren. Veel mensen hebben ideeën over hoe hun leefomgeving beter of mooier kan. Met een bijdrage uit Ons Fonds kunnen deze ideeën werkelijkheid worden. Ons Fonds is ingesteld door de gemeente Houten. Ook Viveste en Van Houten&co zijn betrokken en ondersteunen Ons Fonds.
Wethouder Kees van Dalen: “Ons Fonds is van ons allemaal. Met Ons Fonds willen we bewoners uitdagen om met initiatieven te komen waarbij bewoners samen iets moois tot stand brengen. Dat kan gaan om het opknappen van een straat maar ook het starten van een eetgroepje voor alleenstaanden”.

Bestaande budgetten

De oprichting van Ons Fonds is het resultaat van een motie die door de gemeenteraad is aangenomen. Er is in 2014 een bedrag van in totaal 40.500,- euro beschikbaar. Dit bedrag is afkomstig door het samenvoegen van bestaande budgetten voor onder meer wijkverenigingen en stimulering sociaal cultureel werk. Daarnaast heeft Viveste een eenmalige bijdrage van € 5000,-- toegezegd voor een succesvolle start van Ons Fonds.

Aanvraag indienen

Inwoners met een goed idee kunnen een aanvraag indienen via www.houten.nl/onsfonds. Papieren aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de balie van het gemeentehuis. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan de aanvraag. Het idee moet bijvoorbeeld bijdragen aan de doelstelling van het fonds. Ook mag het niet in strijd zijn met geldende regelgeving of gemeentelijk beleid. Een onafhankelijke jury bestaande uit inwoners van Houten beoordeelt drie keer per jaar de ingediende aanvragen. De indieners ontvangen schriftelijk bericht van de uitslag. Kijk voor meer informatie over Ons Fonds en hoe u een aanvraag kunt indienen op www.houten.nl/onsfonds. De beleidsregel is opgenomen op www.overheid.nl.