woensdag, 05 maart 2014 13:49

Gemeente Houten sluit overeenkomst met Rotij Projecten over Steenen Poort

De gemeente Houten en Rotij Projecten B.V. sluiten een overeenkomst over de herontwikkeling en uitvoering van de plannen voor het gebied 'De Steenen Poort'. Hiermee worden niet alleen 100 woningen gebouwd op het voormalige sportpark, ook de openbare ruimte wordt aangepakt en er wordt een park aangelegd.

Beide partijen ondertekenen donderdag 6 maart een overeenkomst voor de bouw van een veelzijdig woningprogramma, bestaande uit 100 woningen, de inrichting van het openbare gebied rond deze nieuwe woningen en de inrichting van een park. Maar ook het wijzigen van de Vikingenpoort in een zogenaamde fietsstraat en verkeerstechnische aanpassingen aan een deel van de Daalderslag zijn onderdeel van de overeenkomst. Hiermee wordt het hele gebied rondom de voormalig sportpark De Stenen Poort aangepakt en verbeterd. Midden in het gebied wordt een park aangelegd. Op deze plek mag niet gebouwd worden, omdat er resten van een Romeinze nederzetting in de grond gevonden zijn. Met het park blijft het archeologisch monument beschermd.    

Het oostelijk deel van het plan is inmiddels ontwikkeld. De verkoop van de eerste fase van 40 vrije sectorwoningen start begin april. Het westelijk deel is nog in ontwikkeling. Nu veel woningbouwcorporaties in zwaar weer verkeren, is de gemeente blij met de samenwerking met Woningbouwvereniging Lekstede uit Vianen. Hierdoor kunnen in het westelijk deel van het gebied 16 sociale huurwoningen worden gerealiseerd. Daarnaast komen hier 30 vrije sector huurwoningen en 14 vrije sector koopwoningen.   

Omwonenden zijn, onder andere via bewonersplatform De Steenen Poort, nauw betrokken bij de ontwikkeling van de plannen. Zij hebben bijvoorbeeld meegedacht over de randvoorwaarden voor de verkaveling, die zijn opgenomen in het bestemmingsplan. De plannen worden door Rotij Projecten BV uitgevoerd.

Authors: Gemeente Houten

Read more https://www.houten.nl/nieuws/bekijk/artikel/gemeente-houten-sluit-overeenkomst-met-rotij-projecten-over-steenen-poort/