dinsdag, 10 juni 2014 22:01

Gemeente bevraagt Burgerpanel over duurzaamheid en milieu

Duurzaamheid. Wat verstaat u onder die term? En op welke manier bent u met duurzaamheid of met het milieu bezig? Deze en andere vragen legt de gemeente voor aan de leden van het Burgerpanel. Met de enquête wil de gemeente meer inzicht krijgen in wat er leeft onder inwoners op het gebied van onder andere duurzaamheid, duurzame energie, energiebesparing, milieu en klimaatverandering.

Op basis van die informatie kan zij beter inspelen op wensen en behoeften van bewoners.

Ambities

Het gemeentebestuur heeft ambities op het gebied van duurzaamheid. Om de doelstellingen te kunnen halen moet ook de samenleving zijn steentje bijdragen. De uitkomsten van het Burgerpanelonderzoek kunnen de gemeente helpen bij het aanjagen en ondersteunen van maatschappelijke initiatieven.

De leden van het Burgerpanel ontvangen deze week de vragenlijst. Zij hebben tot en met maandag 7 juli de tijd om de vragen te beantwoorden. Onder alle deelnemers verloot de gemeente tien energieboxen gevuld met onder andere radiatorfolie, spaarlampen en een waterbespaarset.

Wilt u ook meedoen aan het onderzoek? Meldt u dan aan voor het Burgerpanel. Zie www.houten.nl/burgerpanel

Actuele onderwerpen

Sinds maart 2007 kent de gemeente Houten een Burgerpanel. Dat is een groep van zo’n 1.350 Houtenaren die via internet reageren op actuele onderwerpen.

De reacties van het panel kunnen aanleiding zijn om nieuw beleid te maken of om bestaand beleid aan te passen.Voor meer informatie, bijvoorbeeld over vorige Burgerpanelonderzoeken, zie www.houten.nl/burgerpanel

Read more https://www.houten.nl/nieuws/bekijk/artikel/gemeente-bevraagt-burgerpanel-over-duurzaamheid-en-milieu/