vrijdag, 20 juni 2014 08:27

Geen file meer op de N409 bij de Rondweg Houten en Essenkade

Minder files en beter doorrijden, zonder dat de hele weg op de schop hoeft. De provincie Utrecht en de gemeente Houten gaan hiervoor zorgen op de N409 bij de Rondweg Houten en de Essenkade. Door een combinatie van kleine aanpassingen aan bijvoorbeeld de opstelstroken en de instelling van de verkeerslichten kan het verkeer straks een stuk beter doorrijden.

“Door het aanpassen van de opstelstroken en het anders instellen van verkeerslichten kunnen we straks in de spits een stuk makkelijker doorrijden”, zegt gedeputeerde Van Lunteren, “Kleine investering, groot plezier!” De doorstroming op de N409 is problematisch. Vooral in de avondspits stroopt het verkeer op vanaf de Essenkade tot over het viaduct over de A27. Bij de Essenkade schuiven de fietspaden op en komen er twee duidelijke opstelstroken komen om voor te sorteren naar de N409. De busstrook komende vanaf het viaduct A27 wordt doorgetrokken tot aan de bushalte, waardoor doorgaand verkeer niet meer hoeft te wachten voor het invoegen van de bus.

Op verschillende plekken worden de verkeerslichten beter ingeregeld met nieuwe software, zodat het verkeer sneller kan doorstromen. De werkzaamheden starten in 2015 en zijn in het voorjaar 2015 afgerond. Bereikbaar Utrecht De provincie Utrecht werkt samen met de andere wegbeheerders en het bedrijfsleven aan het bereikbaar houden van steden, dorpen en platteland in Midden Nederland. Naast reconstructie en onderhoud van in totaal ruim 300 kilometer provinciale wegen en fietspaden, investeert de provincie in een veilig verkeers- en vervoersysteem. Daarbij is er altijd veel aandacht voor een verantwoorde inpassing in de omgeving zodat natuur en landschap behouden blijven.

Goede bereikbaarheid van de regio per auto, openbaar vervoer of fiets én verkeersveiligheid zijn belangrijk voor inwoners en het bedrijfsleven. Goede infrastructuur versterkt het vestigingsklimaat: één van de randvoorwaarden om ook nieuwe bedrijven in kennis en dienstverlening binnen te halen. Door onderzoek te (laten) doen naar alternatieve, nieuwe vervoerwijzen en door de bestaande infrastructuur beter te benutten - met behulp van slimme, innovatieve toepassingen - kun je de provincie bereikbaar en leefbaar houden.