maandag, 15 september 2014 00:00

Duurzaamheidsfonds Houten open voor nieuwe projecten

Het Duurzaamheidsfonds Houten (DFHouten) wil ook in 2014 duurzame projecten financieel ondersteunen. Naast ‘Energie’ komen nu de thema’s ‘Grondstoffen’, ‘Water’, ‘Voedsel’ en ‘Biodiversiteit’ in aanmerking voor financiële ondersteuning uit het fonds.

Projectvoorstellen die uiterlijk16 november 2014 binnen zijn bij DFHouten dingen mee naar een lening of gift. Het bestuur van DFHouten beslist over de voorstellen op basis van de kwaliteit van de projecten. Meer informatie over het fonds en de aanvraagprocedure is te vinden op de website: www.dfhouten.nl

In Houten zijn veel mensen, bedrijven en organisaties actief op het gebied van duurzaamheid. Bestuursvoorzitter van DFHouten Gijs van Kuik hoopt dat veel partijen met goede voorstellen komen. ‘Hopelijk maken ze het ons ook dit jaar weer goed lastig om te kiezen tussen alle goede voorstellen!’.

Focus 2014

DFHouten richt zich in 2014 op:

  • Energie: een verlaging van het gebruik van fossiele brandstoffen door energiebesparing en/of door de inzet van hernieuwbare energie;
  • Grondstoffen: Het gebruik van eindige voorraden verminderen door vermindering van afval en/of door hergebruik van afval;
  • Water: zuinig (her)gebruik van water;
  • Voedsel: zowel het voorkomen van verspilling van voedsel als het duurzaam produceren van voedsel;
  • Versterken van de biodiversiteit.

Procedure

Projecten die in aanmerking willen komen voor steun door DFHouten moeten zich richten op één of meer van deze thema’s. Het moet gaan om projecten binnen de gemeente Houten. De initiatiefnemer levert een bijdrage die tenminste gelijk is aan de lening of gift van DFHouten. Op de website www.dfhouten.nl vindt u een projectformulier. Dat formulier moet uiterlijk 16 november binnen zijn bij DFHouten. Aangeraden wordt om vooraf via de website contact te zoeken met de werkgroep en uw projectvoorstel een keer door te spreken. De werkgroep wil ook graag helpen bij het invullen van het formulier.

Meer over DF Houten

Windpark Houten en de gemeente Houten steunen het duurzaamheidsfonds. Jaarlijks stelt het fonds circa € 50.000 beschikbaar. In 2013 hebben vier projecten steun gekregen: De duurzame tuin - met zonnepanelen en windturbine - bij het Wellantcollege, efficiënte LED-verlichting in vier locaties bij van Houten&Co, 125 zonnepanelen op Openbare Basisschool De Bijenkorf en zonnepanelen bij Hockeyclub Houten.