woensdag, 28 november 2012 16:13

wijkgericht samenwerken in Houten

Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat we prettig kunnen leven in Houten? Er lijkt een kentering nodig in de manier waarop bewoners, professionals, organisaties en overheden met elkaar samenwerken in de wijk. In de wijk, voor elkaar! en riepen zij alle partijen op om meer samen te werken in de wijken van Houten en aan te sluiten bij wat er bij bewoners speelt.

Ruim 60 inwoners en professionals uit Houten lieten zich inspireren door twee sprekers met brede kennis van wijkgericht werken. Cultuurpsycholoog Jos van der Lans liet zien hoe initiatieven die in het verleden door vrijwilligers zijn gestart in de loop van de tijd zijn overgenomen door professionals. Hierdoor is de vrijwilliger weggeduwd en is de bureaucratisering toegenomen waardoor de werkelijke hulp is afgenomen en het onbetaalbaar is geworden. Daarnaast zijn we het ontvangen van hulp als een recht gaan zien. Mensen kijken niet meer wat ze zelf nog kunnen samen met hun netwerk, maar dragen het probleem over aan een instantie. Dit werkt niet meer en past niet in deze tijd waarin bewoners ook zelf steeds meer eigen initiatieven nemen. Dwarsdenker Klaas Mulder gaf aan dat hij zich vooral zorgen maakt over Houtense huizenbezitters met een middeninkomen die hun baan gaan verliezen en/of gaan scheiden en daardoor in financiƫle nood terecht komen. Hij vroeg zich af welke oplossing hiervoor werkt.

Read more http://www.omroephouten.nl/Houten/wijkgericht-samenwerken-in-houten.html