zaterdag, 18 oktober 2014 00:00

Toekomstvisie Houten 2025

Houten werkt aan een nieuwe toekomstvisie, dat is van belang omdat er veel zal veranderen de komende jaren. "Dat komt door ontwikkelingen zoals vergrijzing, digitalisering, flexibilisering, duurzaamheid en de economische situatie.

Deze trends hebben invloed op hoe we in Houten wonen, werken, leren, recreëren, ondernemen en voor elkaar zorgen. De Toekomstvisie Houten 2025 vormt een kompas waarmee we op ontwikkelingen kunnen inspelen. Zo kunnen we in onverwachte situaties beter en sneller reageren en bij bezuinigingen verstandige keuzes maken." zo stelt de gemeente op haar website.

Dag van de Toekomst

Eerder dit jaar is met inbreng van inwoners van Houten de Toekomstagenda Houten 2025 opgesteld waarin is aangegeven wat we met z'n allen belangrijk vinden voor onze gemeente. Nu is het tijd om op basis hiervan samen met inwoners van Houten de Toekomstvisie op te stellen. Door samen na te denken over wat we willen in Houten, en elkaar te inspireren met ideeën ontstaat een actielijst. Dat is het doel van de Dag van de toekomst, op zaterdag 29 november. Aan deze dag mogen alle inwoners van Houten deelnemen. Er komt ook een vertegenwoordigende inwonersraad, die een belangrijke rol krijgt. De gemeente wil de Dag van de toekomst en het werken met een inwonersraad graag tot een succes maken, maar kan dat niet alleen. De burgemeester en de wethouders vragen daarom aan inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties om mee te doen aan de Dag van de toekomst. Bijdragen kan bijvoorbeeld door het delen van kennis en expertise, of het bieden van faciliteiten als locatie, techniek, catering, gespreksleiders et cetera.

De gemeenteraad werkte afgelopen week aan de voorbereiding van de Dag van de Toekomst door verschillende denkrichtingen uit te werken. Heeft Houten in 2025 stedelijke of dorpse kwaliteiten, zal de ontwikkeling behoudend zijn of innovatief, of zal het een combinatie daarvan zijn? Erg interessant! We hopen dat veel inwoners op 29 november mee willen denken!