zondag, 19 oktober 2014 00:00

Extraatje voor mensen met laag inkomen

Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of bijstand? Dan heeft u dit jaar misschien recht op extra geld.

Eenmalige tegemoetkoming

Veel mensen hebben moeite om rond te komen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt daarom een tegemoetkoming ter beschikking aan mensen met een laag inkomen. Het gaat niet alleen om mensen met een uitkering. Ook werkenden met een laag inkomen tot maximaal 110% van de bijstandsnorm kunnen in aanmerking komen. Het extra geld is:

  • 100 euro voor een (echt)paar
  • 90 euro voor een alleenstaande ouder
  • 70 euro voor een alleenstaande.

Wat moet u doen?

Heeft u een gemeentelijke uitkering (WWB, IOAW of IOAZ)? Of heeft u in 2014 gebruik gemaakt van de categoriale bijstand, collectieve zorgverzekering of langdurigheidstoeslag? Dan hoeft u zelf niets te doen. U bent dan klant van Werk en Inkomen Lekstroom (WIL) en ontvangt de tegemoetkoming automatisch via WIL.

Bent u werkende en wilt u weten of u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming? Ga dan naar www.laaginkomen.nl. Daar kunt u een test doen. Dan ziet u gelijk of u misschien recht heeft op extra geld en hoeveel u dan krijgt. De hoogte van het inkomen over de maand september 2014 is bepalend of u in aanmerking komt.

Meer weten?

Voor vragen kunt u contact opnemen met WIL op telefoonnummer (030) 702 2300. Kijk op www.wil-lekstroom.nl onder koopkrachttegemoetkoming 2014 voor meer informatie.