zondag, 01 februari 2015 11:02

Burgerinitiatief voor referendum over koopzondagen

Een raadgevend referendum organiseren over de zondagsopenstelling van winkels in Houten; dat is het initiatiefvoorstel van Houtenaren Duurt Vonck, Piet Vermaat en de Houtense ondernemer Gerlof Staal.

Zij hebben hiervoor de ruim 200 benodigde handtekeningen overhandigd aan burgemeester De Jong voor aanmelding van het initiatief.

De initiatiefnemers vinden dat de Houtense bevolking zich moet kunnen uitspreken over het raadsvoorstel verruiming winkeltijden, dat op 10 februari 2015 op de agenda van de gemeenteraad staat. Het raadsvoorstel kent twee opties: of de winkeltijden worden geheel vrijgegeven en ondernemers mogen zelf bepalen wanneer ze open gaan. Of de winkels kunnen alle zondagen open van 12 tot 19 uur. Is er voor geen van beide opties een meerderheid, dan blijft de situatie hetzelfde (winkels mogen nu 12 zondagen per jaar open). Verruiming van de winkeltijden op zondag is ingrijpend voor lokale en zelfstandige ondernemers, hun werknemers, maar ook voor de Houtenaar. Het is bijvoorbeeld lang niet zeker dat de zondagsopening een succes wordt. De initiatiefnemers vinden daarom dat de Houtenaar zich moet kunnen uitspreken over evenwichtige opties en willen daarom een raadgevend referendum organiseren.

SGP, ChristenUnie en inwonerspartij ITH ondersteunen dit initiatief van harte en hopen dat voor de definitieve aanvraag voldoende handtekeningen (7% van het aantal kiesgerechtigde Houtenaren met een maximum van 2250) verzameld zullen worden om het referendum doorgang te laten vinden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Duurt Vonck, bereikbaar onder nummer 06-17123688.