zaterdag, 31 januari 2015 14:26

Criminaliteit in Houten in januari

Zoals u weet is veiligheid voor de VVD een belangrijke prioriteit. Om een goed beeld te hebben van de criminaliteit in Houten publiceren we iedere maand een overzicht van inbraken in auto's en woningen in de gemeente Houten.

In januari werd in totaal minder ingebroken dan in de maanden ervoor en ook minder dan in dezelfde maand in de afgelopen twee jaar.

Het verschil met vorig jaar is dat er in twee auto's minder werd ingebroken (18). Het aantal woninginbraken was hoger (7) en het aantal pogingen daartoe lager (3) dan het jaar ervoor toen deze beide op een aantal van vijf uitkwamen. 

Cijfers over de afgelopen 12 maanden

In onderstaande tabel is weergegeven hoe de verdeling tussen autokraken, woninginbraken en pogingen daartoe is. Het aantal 'geslaagde' woninginbraken blijft aan de hoge kant, de stijging eind vorig jaar lijkt dan ook nog niet volledig gekeerd.

tellingen

De Camp is net als vorig jaar een veel bezochte woonwijk, in deze maand zelfs meer dan de parkeerplaatsen bij de Colonie (Koedijk), de Doornkade (Expo) en de carpool plaats (De Staart). Ook valt het grote aantal inbraken in het centrum op; na één maand al 36% van het totaal van vorig jaar. Ook in deze maand is weer duidelijk dat Houten Noord Oost zeer geliefd is bij inbrekers. Met de nabijheid van de aansluiting op de A27 lijkt een snelle vluchtweg een goede reden te zijn. 

meldingen

In dit verband geven we het nog maar weer eens aan dat VVD Houten eerder gepleit heeft voor ANPR camera's op de Rondweg. Deze camera's registreren kentekens van auto's van bij de politie bekende criminelen zodat de opsporing vereenvoudigd wordt. In die instanties heeft de burgemeester de plaatsing van deze camera's niet willen uitvoeren. Met de gegevens over 2014 en die van januari 2015 in de hand zou op z'n minst een proef met een mobiele camera op de Staart kunnen laten zien of dit effect heeft. Een proef in de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft in het verleden succes gehad: in de weken dat deze camera opgesteld was (inclusief een bord waarop aanwezigheid hiervan stond aangegeven) daalde het aantal inbraken naar nihil.