maandag, 29 juni 2015 10:59

Bouwweg Overdamspad sluit per 1 juli

Per 1 juli sluit de bouwweg langs het Overdamspad vanaf de aansluiting met de Via Arena. Basisschool en sportzaal de Vlinder zijn dan met de auto bereikbaar vanaf de route Heidetuin en Tulpentuin (zie kaart op de pagina hiernaast).

Al vanaf de bouw van Houten-Zuid ligt er een bouwweg (Overdamspad) tussen de Raaigras en basisschool de Vlinder. Deze weg was nodig om alle bouwplaatsen te bereiken in de wijk de Tuinen, Castellum-Oost en de Rietplas. Nu de bouw van deze wijken is afgerond, wordt het Overdamspad grotendeels opgeruimd en vervangen door fietspaden en openbaar groen.

Pak de fiets

Door de afsluiting per 1 juli wordt het tijdens haal-en brengtijden van de kinderen drukker op de parkeerplaatsen in de omgeving Tulpentuin. Op kleine loopafstand zijn in de woonwijk voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. We verzoeken ouders en omwonenden met deze situatie rekening te houden. Het veiligste en beste alternatief voor het halen en brengen van kinderen blijft natuurlijk de fiets. De Vlinder bljjft vermoedelijk tot in 2018 op deze manier bereikbaar. De verwachting is dat dan de bouw van de wijk Hofstad III is begonnen en dat de Kamgras is doorgetrokken naar de Vlinder.

Aanleg fietspad en park

Na 1 juli wordt de huidige bouwweg alleen nog gebruikt door bouwverkeer. Het hek bij de ingang gaat buiten werktijden op slot. Tot 17 juli maken twee aannemers nog gebruik van de bouwweg: de aannemer van de gracht rond Castellum en de aannemer van nieuwbouwwoningen in de Tulpentuin. Vanaf 1 september start een aannemer met het opruimen van de bouwweg, de aanleg van het fietspad Overdamspad en het park Carré rond Castellum- Zuidoost. Ongeveer 1 december rondt de aannemer deze klus af met het doortrekken van de overblijvende bouwweg vanaf Castellum Zuid naar het weiland Hofstad III.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Bos via (030) 63 92 611.