woensdag, 16 december 2015 11:59

Meer maatwerk jeugdhulp 2016

Gezinnen en kinderen uit de Lekstroomgemeenten die in 2016 hulp nodig hebben bij het opvoeden en opgroeien, kunnen rekenen op een overzichtelijker aanbod van jeugdhulp en meer maatwerk.

Dit is het resultaat van het inkoopproces dat de samenwerkende Lekstroomgemeenten (Houten, Lopik, Nieuwegein, IJsselstein en Vianen) met de zorgaanbieders hebben doorlopen. In december worden de overeenkomsten door de gemeenten en de zorgaanbieders ondertekend.

Jeugdhulpaanbieders

De overeenkomst omvat afspraken met zorgaanbieders voor het leveren van jeugdhulp voor cliënten die vanaf 1 januari 2016 nieuw instromen in de jeugdhulp. Trajecten die in 2015 gestart zijn, kunnen in 2016 gewoon worden afgerond, ook als de zorgaanbieder geen overeenkomst heeft met de gemeenten. Bijna alle jeugdhulpaanbieders die in 2015 jeugdhulp leverden in de Lekstroomgemeenten, zullen dat ook in 2016 doen.

Meer maatwerk

Belangrijk aandachtspunt bij de inkoop was meer ruimte voor lokaal maatwerk en vernieuwing van de jeugdhulp. In de nieuwe overeenkomst is een eenvoudiger indeling van producten opgenomen met nieuwe tarieven. Hierdoor is het aanbod overzichtelijker voor zowel de lokale (wijk/jeugd)teams, de professionals als de cliënten. Het lokale team kan flexibel aanbieders inzetten, passend bij de vraag van gezinnen. Ook is er ruimte voor vernieuwing, bijvoorbeeld door de inzet van zorgaanbieders in sociale teams, op scholen en bij huisvestingsprojecten voor kwetsbare jongeren.

Het inkoopproces

De afspraken zoals vastgelegd in de overeenkomst zijn samen met de aanbieders tot stand gekomen. Met een representatieve groep van 13 aanbieders zijn zeven bijeenkomsten gehouden, waar gezamenlijk gewerkt is aan de ontwikkeling van de overeenkomst, de producten en de kwaliteit. Overige aanbiederszijn via de website www.houten.nl/ondernemers/aanbestedingen steeds geïnformeerd over de inhoudelijke en procesmatige voortgang van het inkoopproces. Alle aanbieders konden voortdurend via de website input leveren op het proces en de ontwikkelde documenten.

Meer informatie

Meer informatie over het inkoopproces voor de jeugdhulp kunt u hier vinden.