dinsdag, 19 januari 2016 15:35

Aanleg groenzone Castellum Zuidoost nadert afronding

Aanleg groenzone Castellum Aanleg groenzone Castellum

De aanleg van de groenzone, het Carré, rondom de gracht in Castellum Zuidoost is de laatste fase in gegaan. Afgelopen maandag startten de werkzaamheden. Rond eind maart is het werk klaar.

Als eerste wordt de licht verontreinigde grond schoongemaakt en laag voor laag afgegraven. De grond bevat bestrijdingsmiddelen uit de voormalige boomgaard. Deze verontreiniging vormt geen gezondheidsrisico. De werkzaamheden duren enkele weken.
Aansluitend wordt de gracht verbreed en de groene zone om Castellum ingericht. Een klein gedeelte van het werk kan nog niet worden uitgevoerd omdat de leiding van de stadsverwarming nog dieper onder de Kromme Sloot moet worden gelegd. Dit kan pas na het winterseizoen. Daarna wordt de definitieve verbinding van de Castellumgracht met de Kromme Sloot gemaakt.

Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met de heer Hoornaar via telefoonnummer (030) 63 92 611.