zondag, 15 mei 2016 11:43

Grote verandering autowegennnet

Om het verkeer op de A27 en de A12 rond Utrecht beter en veiliger te laten doorrijden, gaat Rijkswaterstaat extra rijstroken toevoegen en verkeersstromen ontweven. Van 10 mei tot en met 20 juni 2016 ligt het ontwerp-tracébesluit ter inzage en kunnen zienswijzes worden ingediend.

De grootste veranderingen zijn voor knooppunt Rijnsweerd waar fly overs worden gebouwd en de tunnelbak door Amelisweerd. De tunnelbak wordt aan beide zijden maximaal 15 meter verbreed. Er komen nieuwe zijwanden van de bak en er komt een overkapping over de verbrede A27 van maximaal 250 meter lang.

Belangrijkste verandering nabij Houten

Aan de A27 in noordelijke richting komt vóór het knooppunt Lunetten een afsplitsing van de bypass (2 rijstroken) voor het verkeer dat naar Amersfoort gaat, met een uitvoeger naar de A12 richting Arnhem.

Per saldo komt er tussen de aansluiting Houten en knooppunt Lunetten er in beide richtingen een rijstrook bij. Dat zullen Houtenaren vooral merken als ze over de Fortweg rijden of het fietspad nemen onder de A27 door nemen richting Waijense dijk. Door de extra rijstrook komt de A27 dichterbij de Fortweg te liggen. Langs de Fortweg wordt een nieuw geluidscherm geplaatst. Het fietspad naar de Waijense dijk behoudt drie onderdoorgangen, maar de eerste vanaf de Fortweg gezien wordt wel vervangen en verbreed.

Rijkswaterstaat heeft vele communicatiemiddelen ingezet. In de brochure ‘A27/A12 Ring Utrecht – Ontwerptracébesluit in beeld’ leest u alles over het plan voor de aanpak van de A27/A12. Ook is er een kaart met 3D-visualisaties.

http://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/A27-A12-aanpassing-ring-utrecht/index.aspx