maandag, 29 augustus 2016 16:00

Veiligheidsbeeld januari-juni 2016

Onlangs zijn de veiligheidscijfers over de eerste zes maanden van 2016 verschenen. Het totaal aantal misdrijven is in Houten in deze periode met 1% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Opvallende stijgers zijn het aantal woninginbraken en het aantal fietsdiefstallen. Opvallende dalers zijn geweld (-19%) en zakkenrollen (-22%).

Woninginbraken

In 2014 (-42%) en 2015 (-14%) was er sprake van een spectaculaire daling van het aantal woninginbraken. Nu lijkt het laagste punt voor dit delict bijna bereikt. Opvallend is dat het aantal geslaagde inbraken gelijk is gebleven: de stijging zit in het aantal pogingen.

Geweld

Het aantal geweldsmisdrijven is in het eerste halfjaar gedaald met 19%. Regionaal is het aantal geweldsmisdrijven afgenomen met 1%.

Jeugd

Het aantal meldingen van jeugdoverlast is licht gestegen met 5% ten opzichte van vorig jaar. Het aantal meldingen blijft echter ruim onder het niveau van 2013 en 2014. Regionaal steeg het aantal meldingen met 9%.

Veelvoorkomende criminaliteit

Een opvallende daler is het aantal aangiften van autokraak (9%). In 2014 en 2015 was er in het eerste halfjaar sprake van een stijging ten opzichte van 2013. De gemeente en de politie hebben samen met hun partners veel ingezet op het terugdringen van het aantal autokraken. Mogelijk begint deze inzet haar vruchten af te werpen. Het aantal fietsdiefstallen is toegenomen met 30% nadat er in de eerste zes maanden van vorig jaar een zeer scherpe daling was gerealiseerd. Het aantal fietsdiefstallen is nog wel ruim onder het niveau in dezelfde periode in 2013 en 2014.

Samenwerken aan veiligheid

De gemeente werkt samen met haar partners hard aan een veilige leefomgeving. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben wij ook uw hulp bij nodig. U kunt zelf maatregelen treffen waardoor inbrekers en fietsendieven minder kans op succes hebben. Zorg bijvoorbeeld voor goed hang- en sluitwerk en voor goede verlichting om het huis. En laat geen (waardevolle) losse spullen en tassen in uw geparkeerde auto achter. Gebruik bij het stallen van uw fiets een apart tweede slot en zet uw fiets vast. Bel bij verdachte situaties direct met alarmnummer 112, dat vergroot de pakkans door de politie.

Kijk voor meer tips over wat u kunt doen op www.houten.nl/veilig.

Veiligheidscijfers januari - juni 2016 (PDF).