woensdag, 21 september 2016 13:43

Onderzoek naar gezondheid inwoners Houten

Bent u tevreden over de wijk waarin u woont? Voelt u zich weleens eenzaam? Denkt u dat u genoeg beweegt, en zijn er ook faciliteiten voor? Allemaal kwesties waar uw gemeente iets van moet weten, om er ook iets aan te kunnen doen. De gemeente heeft de GGD daarom opdracht gegeven om een gezondheidsonderzoek in uw gemeente uit te voeren.

Start gezondheidsonderzoek

De GGD regio Utrecht is in september gestart met een gezondheidsonderzoek onder inwoners in de leeftijd van 19 jaar en ouder. Begin september ontvingen 74.000 inwoners uit 25 Utrechtse gemeenten een brief met daarin de uitnodiging om een (digitale) vragenlijst in te vullen.

Informatie belangrijk voor beleid

De vragenlijst bevat allerlei soorten vragen zoals vragen over roken, lichamelijke klachten, bewegen en psychische problemen. De gegevens uit het onderzoek vormen een belangrijke basis voor de ontwikkeling van het lokale gezondheidsbeleid. Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen activiteiten georganiseerd worden om de gezondheid en het welzijn van de inwoners te verbeteren. Het is daarom belangrijk dat zoveel mogelijk mensen, die uitgenodigd zijn om deel te nemen aan het onderzoek, de vragenlijst invullen.

Persoonlijk leefstijladvies

Respondenten die de digitale vragenlijst hebben ingevuld kunnen na afloop van het onderzoek een persoonlijk leefstijlprofiel inkijken. Zij krijgen op basis van de gegeven antwoorden tips voor een gezonde leefstijl en verwijzingen voor meer informatie.

Geen vragenlijst ontvangen, maar wel geïnteresseerd in onderzoek?

Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen maar wel deel willen nemen aan onderzoeken van de GGD, meldt u zich dan aan voor het burgerpanel. U ontvangt dan ongeveer 4 keer per jaar via internet een vragenlijst. U kunt dan vragen beantwoorden over gezondheid en bijvoorbeeld uw mening geven over het beleid en de zorg in de gemeente. U kunt zich hiervoor aanmelden via: www.ggdru.nl/panel.