maandag, 16 januari 2017 15:49

Veiligheidsbeeld Houten 2016

Dinsdag 17 januari zijn de veiligheidscijfers over het jaar 2016 verschenen. Het totaal aantal misdrijven in Houten is in 2016 licht gestegen (+3%) ten opzichte van 2015. Deze stijging komt vooral door de toename van het aantal woninginbraken (+62%).

Daarnaast zijn ook winkeldiefstal (+32%) en het aantal meldingen van jongerenoverlast (+14%) gestegen.

Opvallende dalers in Houten zijn vernielingen (-8%) en bedrijfsinbraken (-7%). Het aantal fietsdiefstallen is nagenoeg gelijk gebleven (-1%).

Lees meer over het veiligheidsbeeld van Houten 2016.