maandag, 13 februari 2017 14:44

Positief resultaat inspectie kwaliteit openbare ruimte

In 2016 heeft een onderzoeksbureau de kwaliteit van het beheer van de openbare ruimte in Houten onderzocht. De beeldkwaliteit blijkt in het algemeen ruim te voldoen aan de afspraken die het college hierover met de raad heeft gemaakt.

Van mei tot en met september is op 24 plekken verspreid over de gehele gemeente 8 keer de (beeld)kwaliteit beoordeeld.

Er is gekeken naar de volgende zaken:

  • gras: graslengte;
  • plantsoen: kale plekken en snoeibeeld;
  • water: drijfvuil;
  • straatreiniging: onkruid en zwerfafval.

Bij 97 % van de metingen voldoet de kwaliteit aan de afgesproken norm.
Het onderzoeksbureau geeft aan dat op wandelpaden die niet of nauwelijks worden gebruikt relatief veel onkruid is. Dit is logisch omdat waar veel mensen lopen, onkruid niet kan groeien. Het bureau adviseert om delen van voetpaden op te heffen. Dit advies past goed in het beleid om Houten te ‘ontstenen’. De gemeente gaat hiernaar kijken.

Bewoners ervaren de kwaliteit van de openbare ruimte soms anders dan nu uit het rapport naar voren komt. De belevingswaarde is dan blijkbaar anders dan uit een objectieve meting blijkt. Daarom wil de gemeente de kwaliteit van de openbare ruimte dit jaar ook één of tweemaal met de bewoners van de klankbordgroep Openbare Ruimte inspecteren.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Gerco Wicherson via telefoonnummer (030) - 63 92 611.