maandag, 13 februari 2017 13:54

Nieuwe Lekdijk niet alleen veilig maar ook ‘knap’

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven de komende jaren versterken, zodat deze ook in de toekomst veilig blijft. In maart organiseert het waterschap drie informatiebijeenkomsten in Wijk bij Duurstede, Nieuwegein en Lopik over het dijkversterkingsproject ‘Sterke Lekdijk’. Ook bewoners uit Schalkwijk, Tull en 't Waal en de rest van Houten zijn hierbij van harte welkom.

Deze bijeenkomsten zijn de opmaat voor een langdurige samenwerking met bewoners en betrokkenen voor vijftig kilometer dijkversterking. De versterking van de Lekdijk maakt onderdeel uit van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma waarin waterschappen en Rijkswaterstaat ruim 1100 kilometer Nederlandse dijken versterken.

De Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven beschermt een groot deel van de Randstad tegen overstromingen vanuit de rivier de Lek en Neder-Rijn. In dit economische hart van Nederland wonen en werken meer dan één miljoen mensen. Bij een overstroming van de noordelijke Lekdijk kan het water zelfs tot aan Amsterdam komen. De afgelopen jaren is de Lekdijk beoordeeld volgens de nieuwe veiligheidsnormen en met behulp van de nieuwste kennis over dijken. Uit onderzoek komt naar voren dat de dijk over een grote lengte versterkt en op enkele plaatsen ook verhoogd moet worden.

Aanpak in zes of zeven deeltrajecten

De Lekdijk in het gebied van De Stichtse Rijnlanden moet over een lengte van ruim vijftig kilometer worden versterkt. Te veel om in één keer aan te pakken. Daarom wordt de dijk in zes of zeven deeltrajecten aangepakt. Dijkgraaf Patrick Poelmann: “Per deeltraject maken we plannen, samen met bewoners en betrokkenen. Want we willen niet alleen een veilige dijk, maar ook een ‘knappe’ dijk, die past in de omgeving. Ook bekijken we of we maatregelen voor waterveiligheid slim kunnen combineren met andere ruimtelijke ontwikkelingen”. Op 22 februari besluit het algemeen bestuur van het waterschap welk traject het eerste wordt aangepakt. Poelmann: “Welke maatregelen precies op welke plaats nodig zijn, weten we nu nog niet. Dat wordt duidelijk als we de plannen per dijktraject nader gaan uitwerken. Dit willen we zorgvuldig voorbereiden in samenwerking met bewoners en andere belanghebbenden. Het duurt daarom nog wel even voor er buiten werkzaamheden van start gaan, op zijn vroegst in 2020”.

Hoogwaterbeschermingsprogramma: samen werken aan een veiliger Nederland

Het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, onderdeel van het Deltaprogramma, is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Omdat Nederland een ramp voor wil zijn, hanteren we strenge veiligheidsnormen voor onze dijken. Hierdoor staat het Hoogwaterbeschermingsprogramma de komende jaren aan de lat voor de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1100 kilometer aan dijken en 256 sluizen en gemalen moeten tot 2028 worden aangepakt. Verspreid over 300 projecten in heel Nederland, langs de kust, de grote rivieren en meren. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma trekt voor deze dijkversterkingsoperatie 7,4 miljard euro uit.