maandag, 27 februari 2017 12:35

Renovatie kerktoren Brink

De toren van de Hervormde kerk aan de Brink in Schalkwijk wordt dit voorjaar gerenoveerd. Het werk omvat onder andere het vervangen van de houten constructie van de torenspits. Verder komt er een nieuwe leien dakbedekking en nieuw voegwerk van de zuid-westgevel.

Het werk begint in de week van 13 maart met de bouw van een steiger. Naar verwachting loopt de renovatie door tot begin juni. Tijdens het werk is het bouwterrein afgezet met hekken.

Monumentenwacht Utrecht begeleidt de werkzaamheden in samenwerking met de gemeente. Hoofdaannemer is bouwbedrijf Van Grootheest uit Ede. De leidekkers van Jobse uit Middelburg verzorgen het leiwerk.

Aanvoer steigermateriaal

Op 2 maart en op 8 maart wordt steigermateriaal met vrachtwagens aangevoerd. Dit kan op de Brink leiden tot enige verkeershinder. Direct omwonenden hebben hier een brief van de gemeente over gekregen.

Neem voor meer informatie contact op met Ramon Berg, Projectbureau Accommodaties, tel. 030-6392611.