dinsdag, 14 maart 2017 07:19

Eerste prikkelarme kermis in Houten

Op maandag 27 maart zal tijdens de kermis op Het Rond voor het eerst een prikkelarme kermis gehouden worden. Van 17.30 tot 18.30 uur zal er geen fel licht, lichtflitsen, rook of harde muziek zijn en zullen de attracties op lagere snelheid draaien.

De prikkelarme kermis is bedoeld voor inwoners met bijv. autisme, epilepsie of andere lichamelijke/geestelijke beperking, die wel graag de kermis zouden willen bezoeken, maar voor wie dit vanwege hun moeite met prikkels vaak niet mogelijk is. Ook inwoners zonder beperking die graag eens op een rustige, prikkelarme manier de kermis willen beleven zijn van harte welkom.