zaterdag, 31 januari 2015 17:58

Duurzame energie voor huurders

Fietsend door Houten zie ik bij steeds meer huurwoningen van Viveste  het bordje “te koop” staan.

Vaak staan ze niet lang te koop, want de woningen zijn in trek bij vooral jonge gezinnen. Ook worden in Houten gehele blokken huurwoningen in één keer verkocht aan investeerders. Weliswaar blijven huurders hun rechten houden, maar toch. 
In totaal zal Viveste de komende jaren zo’n 400 woningen verkopen, bijna 10% van het totale woningbezit. Niet uit vrije wil, maar gedwongen door de verhuurdersheffing en de financiële problemen waar Viveste al enige tijd mee kampt. Niet door wanbeleid of luxe uitgaven van het management, maar doordat Viveste de enorme woningbouwopgave van Houten in de afgelopen jaren juist voortvarend en krachtig heeft opgepakt. Viveste heeft al het mogelijke gedaan om te zorgen voor voldoende en kwalitatief hoogwaardige sociale huurwoningen. Woningen die moesten voldoen aan de Houtense kwaliteitseisen. Daardoor zit Viveste met een groot bestand aan jonge en relatief dure woningen, die een groot beslag op haar vermogen leggen. Hierdoor zijn de lasten hoog. De inkomsten worden echter bepaald door de landelijke huurontwikkeling. Hierin zat tot voor kort weinig flexibiliteit. Dit alles ging goed totdat Viveste werd geconfronteerd met extra lasten. Eerst de Vogelaarheffing, nu de verhuurdersheffing. Voor een corporatie als Viveste was hiermee niet alleen de bodem bereikt, ze dreigt er ook doorheen te zakken. Daarom zo’n monstermaatregel als de verkoop van 400 huurwoningen.

Niet alleen Viveste, maar talloze woningcorporaties verkeren in zwaar weer. De oplossingen worden niet alleen gezocht in verkoop, maar ook wordt bezuinigd op onderhoud, wordt minder geïnvesteerd in nieuwbouw en blijven maatregelen in duurzame energie achterwege. Met de huurstijging die nu landelijk is opgelegd, heeft dit alles forse gevolgen voor de huurders. Wachttijden in de Utrecht e.o. worden nog langer, maar ook de kwaliteit van het huizenbezit vermindert en vaak fors stijgende huurlasten. Dit kan zo echt niet lang doorgaan. Hopelijk dringt dat besef ook in Den Haag door en krijgen corporaties weer wat meer lucht.

Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. Onlangs was ik aanwezig bij de presentatie in Brabant van een nieuw initiatief gericht op de aanleg van zonnepanelen op huurwoningen, genaamd WOCOZON.  De opzet hiervan is simpel. Huurders kunnen via de corporatie zonnepanelen op hun huis laten leggen en besparen zo gegarandeerd  10%  van hun energielasten. WOCOZON  zorgt voor de aanleg, het onderhoud en de financiering. De corporatie is alleen bemiddelaar en toezichthouder, maar hoeft zelf hierin niet te investeren. Kortom een win-win-win situatie; de huurder wint door de besparing op energielasten, de corporatie wint doordat ze niet hoeft te investeren maar wel bijdraagt aan het bereiken van haar energiedoelen en er is winst voor het milieu. Wat willen we nog meer?

WOCOZON is gestart vanuit een initiatief in Rotterdam en is nu ook actief in Noord-Brabant en Utrecht.  De ambitie is om ook in andere provincies te starten. De provincie Utrecht steunt dit initiatief via het energiegarantiefonds. Een uitstekend voorbeeld hoe de provincie duurzame energie kan bevorderen zonder zelf hierin geld te steken. Maar nu is het wel zaak dat de corporaties de handschoen oppakken en hun huurders weten te stimuleren om mee te doen. De PvdA wil dat de provincie via dit energiefonds meer lokale energie initiatieven steunt!

Willy Wagenmans (PvdA)