dinsdag, 29 september 2015 18:47

De Houten Veilig Tent

Vanaf oktober 2015 zet de gemeente Houten samen met de politie en Viveste de Houten Veilig Tent in. Met de Houten Veilig Tent zoekt de gemeente de inwoners op nadat er een woninginbraak heeft plaatsgevonden. De buurtbewoners krijgen tips en adviezen om zelf hun woning en woonomgeving veiliger te maken.

De praktijk leert namelijk dat mensen het meest open staan voor preventie, wanneer ze zelf of in hun omgeving te maken krijgen met een inbraak.

De tent staat wekelijks op donderdagavonden van 18.30 tot 20.00 uur in een buurt waar de week ervoor is ingebroken. De Houten Veilig Tent wordt ingezet in de maand oktober en van half november tot half december. De eerste Houten Veilig Tent start in de Week van de Veiligheid op donderdag 8 oktober om 18.30 uur in de wijk De Weide. Omwonenden krijgen kort van te voren een uitnodiging in de bus.

In de tent geven medewerkers van de politie, Viveste en de gemeente informatie en advies aan inwoners om inbraken te voorkomen. Ook vragen over andere zaken op het gebied van veiligheid worden meegenomen. Verder is er foldermateriaal beschikbaar en worden filmpjes vertoond over de verschillende inbraakmethoden.

De Houten Veilig Tent start in de Week van de Veiligheid. De donkere wintermaanden zijn het aangewezen moment om veiligheid in het licht te zetten. Want de ervaring leert dat juist in deze maanden criminaliteit stijgt, waaronder woninginbraken. Gemeenten, politie en andere organisaties organiseren in de Week van de Veiligheid diverse activiteiten om inwoners en bedrijven te stimuleren met veiligheid aan de slag te gaan.