dinsdag, 11 juni 2013 12:46

Interview met Christel van der Gun, Stardance

De dansstudio Stardance bestaat sinds 1998 en wordt voortgedreven door Christel van der Gun. Zij en haar team geven lessen in vele dans- en bewegingsvormen met passie, kunde en plezier voor iedereen van 2,5 tot 65+.

Sinds 2006 heeft Christel de Stichting Voorbereidingsklas dans en musical (VBK) opgericht, speciaal voor talentvolle mensen vanaf 13 jaar die van dansen hun vak willen maken. Dans Magazine interviewde haar over dit bijzondere initiatief.

De Stichting Voorbereidingsklas dans en musical (VBK) is jouw initiatief en bestaat sinds 2006. Bij de VBK worden jonge, talentvolle dansers vanaf 13 jaar voorbereid op de toelatingseisen van verschillende dansacademies. Wat deed je besluiten om deze stichting op te richten?

groepWij merkten dat wij een groot aantal leerlingen hadden die gemotiveerd en getalenteerd waren en hier meer mee wilden doen, maar vooral ouders vonden het lastig om hun kinderen drie keer per week naar Amsterdam, Tilburg of Rotterdam te zien gaan. Voor ons docenten is het daarnaast echt bijzonder en waardevol om met talentvolle en gedreven mensen te mogen werken!

Dit samen liet mij besluiten de VBK op te richten. Daarnaast was en is het altijd al een droom van mij geweest een opleidingtraject te starten voor talentvolle en gemotiveerde jongeren. En in de toekomst ook een voor docenten. Ook denk ik vaak als ik het pakket dat ze aangeboden krijgen zie: ‘Was dit er vroeger ook maar geweest.’

jongen meisjeIn het lesprogramma komen diverse dansdisciplines, zang en acteren aan de orde. Kun je meer vertellen over het traject dat de leerlingen doorlopen?
Je kunt met VBK beginnen vanaf het 2e jaar van het voortgezet onderwijs. Alle leerlingen volgen doordeweeks drie tot vier lessen, en krijgen op zondagen les in diverse disciplines tussen 10.00 en 15.30u.

Er wordt lesgegeven in twee groepen; groep één bestaat uit leerlingen die nog drie tot vier jaar naar school moet alvorens te gaan auditeren. Groep twee bestaat uit leerlingen die nog één tot twee jaar naar school moeten alvorens zij naar een dans- of musicalvakopleiding kunnen.

Het lesprogramma op de zondag is voor iedereen hetzelfde en bestaat uit Klassiek ballet en Modern. Hiernaast krijgen ze uiteenlopende workshops. Denk aan Hip-hop newstyle, Song & Dance,  Afrikaanse dans, Compositie, Pilates, Conditie training, e.a. Bij de lessen die doordeweeks gevolgd worden, wordt samen met de leerlingen gekeken naar behoefte en benodigdheden voor iedere leerling persoonlijk. Ook hierin is klassieke training verplicht.

Waarom zouden talentvolle jonge dansers die een professionele danscarrière ambiëren bij jullie de Voorbereidingsklas moeten komen volgen?
Wij bieden een mogelijkheid aan deze jonge mensen hun talenten te ontwikkelen en zo kunnen ze in een veilige omgeving  ontdekken of een dansend leven echt  is wat ze willen.

Hoe zorgen jullie ervoor dat de Voorbereidingsklas aansluit op wat er op de diverse dansacademies van de studenten gevraagd wordt?
Wij staan in contact met diverse academies, en overleggen met hen wat de eisen zijn voor aanname. Zo hebben wij van Codarts alle toelatingseisen op papier en komen studenten vertellen bij de VBK wat hun opleiding precies inhoudt. Bij Fontys staan we in nauw contact met de diverse dansopleidingen. Ook hier worden we uitgenodigd voor meeloopdagen, ben ik in gesprekken met de diverse studiehoofden, e.d.

Met het Albeda college en met MBO dans in Haarlem staan wij al langer in contact. Een deel van ons docententeam komt bij Lucia Marthas vandaan, vandaar dat wij van deze opleiding ook genoeg input hebben. Studenten en docenten zijn ook aanwezig bij onze tentamens, zodat er overleg is over het niveau en de eisen. Hiernaast geven docenten les aan de VBK die ook op diverse academies werkzaam zijn.

Hoeveel leerlingen zitten er gemiddeld in de Voorbereidingsklas en hoeveel procent hiervan stroomt daadwerkelijk door naar een professionele dansvakopleiding?
Er zitten gemiddeld achttien leerlingen in de VBK. Meestal tien in de jongeren VBK klas en acht in de oudere VBK klas. Gemiddeld doen er vijf leerlingen per jaar auditie en wordt 75% aangenomen!

aIMG 6012Geïnteresseerde jongeren moeten auditie doen om in aanmerking te komen voor de Voorbereidingsklas. Kun je aangeven op wat voor niveau je ongeveer moet zitten om toegelaten te worden?
Oei, dat is een lastige vraag, want naast niveau kijken we ook naar mogelijkheden, dansintelligentie, persoonlijkheid en het fysiek. Maar ik kan wel zeggen dat er een sterke dansbasis aanwezig moet zijn. Je hoeft niet per se goed te kunnen zingen, wat vaak wel gedacht wordt.

Heb je nog tips voor de jonge dansers om zich voor te bereiden op de audities voor de VBK?
Zorg dat je in training bent, draag de juiste kleding, heb er zin in en laat zien dat je wilt! Belangrijk is ook dat je je realiseert dat de VBK een mooi maar zwaar programma biedt. En dat als je de VBK wilt gaan doen je ook prioriteiten moet leren stellen.

Je hebt zelf gedanst in diverse shows en tv-programma’s, sinds 1991 geef je les en in 1998 begon je met je eigen dansstudio Stardance in Houten. Kom je nu zelf nog aan dansen toe?
Nee, inmiddels ben ik echt de eigenaresse en manager van de studio en probeer ik de stimulator en katalysator voor het team en de leerlingen te zijn. Ik geef gelukkig nog wel wat lessen!

Benieuwd naar de Voorbereidingsklassen? Je kunt voor meer informatie en voor aanmeldingen van audities terecht op de website van Stardance.