zondag, 14 juli 2013 10:59

Ontwerpers van Houten aan het woord

Robert Derks Robert Derks Foto: Hans Geerlings

Een dag lang maakten politici, burgers, wetenschappers en stedelijke professionals de balans op van de suburbane modelstad Houten. De werkbijeenkomst vormt de opmaat voor een brede stedelijke discussie over de toekomst van Houten.

De uitdaging waar de netwerkstad voor staat is om enerzijds haar waarde als suburbaan woonklimaat te behouden en anderzijds te kunnen vernieuwen om vitaal te kunnen blijven. Hoe anticiperen burgers, overheid en bedrijven op ecologische, economische en demografische veranderingen binnen en buiten de grenzen van de gemeente Houten.

De dag werd georganiseerd naar aanleiding van het vertrek van de stedenbouwkundige Robert Derks, die bepalend is geweest voor het concept en de uitvoering van Modelstad Houten. was veertig jaar intensief betrokken bij de stedenbouwkundige ontwikkeling van Houten.

Derks roept de gemeente vandaag nogmaals op om de bomen aan de buitenkant van de rondweg te vervangen. Een ander idee wat werd geopperd: er zou een boulevard moeten komen waar naast fietsen en voetgangers ook auto’s gebruik van kunnen maken en waar winkeltjes en café’s komen. voorbeeld op de Molenzoom of tussen het oude Dorp en het Rond.

Herman Geerdes, wethouder ruimtelijke ontwikkeling, nam op het einde van de dag het eerste exemplaar van de publicatie van Robert Derks: in ontvangst: Ontwerpen aan Houten, het groen omarmd.

beschrijft in essays en in portretten van belangrijke onderdelen van de stad het verhaal van een dorpse stad. geeft stedenbouwkundige Rob Derks zijn verhaal van het ambachtelijke ontwerp. Hoe Houten is “designed for all” (alle gebruikers hebben een plek gekregen) en hoe het groen daarin een prominente plaats kreeg. dubbelpublicatie is in een cassette verkrijgbaar in de boekhandel en bij de uitgever www. uitgeverijblauwdruk. 978-90-75271-41-6  € 44,50).

Read more http://www.omroephouten.nl/Houten/de-makers-van-houten-aan-het-woord.html