donderdag, 20 augustus 2015 11:57

Subsidie voor initiatieven om jongeren aan werk of stage te helpen

Vraag vóór 1 september aan!

Maar liefst 1.115 jongeren vonden in de afgelopen twee jaar een baan, leerwerkplek of stage via het regionale Actieplan Jeugdwerkloosheid; reden genoeg om hier in 2015 – 2016 mee door te gaan.

Om deze succesvolle aanpak voort te zetten heeft het Actieplan Jeugdwerkloosheid regionale initiatieven nodig. De initiatieven bepalen het succes en vormen de kern van het Actieplan Jeugdwerkloosheid. Daarom is er 250.000 euro subsidie beschikbaar voor regionale initiatieven die bijdragen aan het terugdringen van de jeugdwerkloosheid in de regio Utrecht-Midden.

Initiatieven

De subsidie is bedoeld voor initiatieven die zich richten op een baan, stage of leerwerkplek voor jongeren in de leeftijd van 15-27 jaar in de arbeidsmarktregio Utrecht-Midden. Specifiek voor jongeren die werkloos zijn of werkloos dreigen te raken, en jongeren die op school dreigen uit te vallen. Samen met deze initiatiefnemers willen we de jeugdwerkloosheid in de regio Utrecht-Midden terugdringen. Het Actieplan Jeugdwerkloosheid heeft voor de jaren 2015-2016 drie duidelijke doelen opgesteld. Allereerst jongeren beter kwalificeren voor de arbeidsmarkt, daarnaast jongeren in kwetsbare posities begeleiden naar werk en tot slot het fit houden van jongeren voor de arbeidsmarkt.

Aanvragen subsidie

Geïnteresseerden kunnen tot uiterlijk 1 september 2015 een aanvraag voor subsidie indienen. Het is belangrijk dat de activiteiten worden uitgevoerd tussen 1 september 2015 en 1 januari 2017. Het totaal beschikbare budget is 250.000 euro. De aanvraag moet bestaan uit een activiteitenplan en gespecificeerde begroting en kan worden ingediend via het subsidieaanvraagformulier.

Beoordeling

Na 1 september worden alle subsidieaanvragen beoordeeld. Het ideale initiatief betrekt jongeren bij de uitvoering van de subsidieactiviteiten en werkt daarbij samen met andere partijen. Efficiëntie en effectiviteit zijn belangrijk. Het doel is om zoveel mogelijk jongeren te bereiken met de inzet van zo min mogelijk middelen. Tot slot is het belangrijk dat de aanvrager in de toekomst, ook zonder subsidie van het Actieplan Jeugdwerkloosheid verder kan gaan met de activiteiten.

Deelnemende gemeenten

De gemeenten die samenwerken voor het Actieplan Jeugdwerkloosheid zijn: De Bilt, Bunnik, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist.