zondag, 11 oktober 2015 15:27

Woondebat op 28 oktober

Hoe denkt u over Wonen in Houten 2025? Hoe blijft Houten ook in de toekomst een gemeente waar je wilt (blijven) wonen? Welke ontwikkelingen zien we op ons afkomen? En hoe spelen we daar op in? Deze vragen staan centraal in het Woondebat op 28 oktober.

Iedereen die persoonlijk of professioneel betrokken is bij dit thema, is van harte welkom om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Programma

De avond start met een korte schets van de huidige situatie. Een analyse laat u zien hoe Houten zich gaat ontwikkelen en welke gevolgen dat heeft voor het wonen. Houten vergrijst en er staat een constante druk op de woningmarkt. Deze druk is merkbaar bij zowel sociale huurwoningen als bij koopwoningen, woningen voor ouderen en voor jongeren. Hoe gaan we hiermee om en welke keuzes moet de gemeente daarin maken voor de komende periode tot 2025?

Dat horen we graag van u tijdens het Woondebat op 28 oktober. Verschillende sprekers geven met een korte presentatie hun visie en gaan daarna met het publiek in debat. Ook vindt de prijsuitreiking plaats van de filmwedstrijd ‘Wonen in Houten’ van de lokale Omroep Houten. Uw inbreng tijdens het woondebat is belangrijk voor de Woonvisie Houten 2025. Hierin komen de visie, ambitie en maatregelen op het gebied van wonen in Houten tot en met 2025, met een doorkijk naar 2040, te staan.

Vragen over het woondebat of de woonvisie in wording? Kijk op www.houten.nl/woonvisie of neem contact op met de heer A. Pleizier of de heer C. Strooper via (030) 63 92 611.