dinsdag, 29 januari 2013 10:30

College De Heemlanden ontdekt Europa

Leerlingen van College de Heemlanden verleggen vanaf volgend schooljaar hun grenzen. De Heemlanden wordt een zogenoemde Elos-school, waar ze extra aandacht besteden aan Europa. Uitwisselingen, diepgaande taallessen en projecten over Europa staan op het programma.

Houten is een redelijk beschermende gemeente en we willen graag dat onze leerlingen hun grenzen verleggen”, vertelt Vincent Kanis, conrector van College de Heemlanden. We willen ze de mogelijkheid geven Europa te ontdekken.

Vanaf komend schooljaar gaat De Heemlanden de boeken in als zogeheten Elos-school. Elos staat voor Europa als Leeromgeving Op School en houdt simpelweg in dat er op school extra aandacht is voor Europa. Verspreid over heel Europa zijn er zo’n 140 Elos-scholen. In Nederland zijn dat er 36, waaronder het Koningin Wilhelmina College in Culemborg en het Anna van Rijn College in Nieuwegein.
Europa is veelvuldig in het nieuws. We willen leerlingen meer bijbrengen over Europa en hen helpen een mening te vormen. Wat vinden ze bijvoorbeeld van de Europese samenwerking en hoe denken ze over de crisis in Griekenland? Ook leren we ze de taal beter spreken.

Docenten Frans, Duits en Engels gaan dit doen door de nadruk meer op het spreken te leggen. Tijdens de lessen wordt er alleen in de vreemde taal gesproken. Wanneer een leerling bijvoorbeeld tijdens Duits naar het toilet moet, zal hij of zij dit ook in het Duits vragen.
In de bovenbouw kunnen leerlingen een internationaal profiel kiezen, waarbij ze nog dieper op de vreemde talen ingaan. Net als elke andere leerling hebben ze gewoon Engels, Duits en/of Frans, maar dan op een hoger niveau, waar ze ook examen indoen. Ze volgen hun vreemde talen dus versterkt.

Niet alleen tijdens taal is er extra aandacht voor Europa; ook bij andere vakken komt Europa voorbij. Bij maatschappijleer leren de leerlingen bijvoorbeeld over de totstandkoming van de Europese Unie en bij geschiedenis duiken ze in het verleden van Europa. In het derde jaar krijgen leerlingen zelfs een heel nieuwe vak voor hun kiezen: Europakunde.
Bij een Elos-school gaat het om meer dan alleen de taal. Het is veel breder. Je hoeft niet per se een talenwonder te zijn. Dat is het verschil met tweetalig onderwijs.
Ook projecten over Europa én leuke reisjes staan op het programma. We hadden altijd al uitwisselingen, maar nu gaan we daar echt in het kader van Elos aandacht aan besteden. In de onderbouw zoeken leerlingen al contact met leeftijdsgenoten in het buitenland en in het derde jaar gaan we er daadwerkelijk naartoe. Met elkaar bepalen we welk land het gaat worden.
College de Heemlanden meldt zich binnenkort aan als Elos-school en vanaf schooljaar 2013-2014 moet het allemaal gaan gebeuren. Leerlingen die dan in de eerste klas starten krijgen te maken met het grensverleggende onderwijs.
Op deze manier groeien we met de leerlingen mee. We leren ze hoe Europa in elkaar zit en bereiden ze zo wellicht voor op een stage of baan in het buitenland.

Read more http://www.deweekkrant.nl/artikel/2013/januari/29/college_de_heemlanden_ontdekt_europa