woensdag, 07 juni 2017 16:53

Toekomstvisie Proeftuin Houten: wat is er de afgelopen twee jaar gebeurd?

In de voortgangsrapportage Toekomstivisie Proeftuin Houten 2025 geeft het Houtense gemeentebestuur een terugkoppeling over hoe de afgelopen twee jaar met de in 2015 vastgestelde toekomstivisie is gevaren.

De gemeenteraad had hier bij de vaststelling van de toekomstvisie om verzocht.

Het is een beknopte rapportage met voorbeelden van hoe de visie de afgelopen twee jaar heeft uitgewerkt in het handelen van de gemeente en in zichtbare resultaten in de Houtense samenleving. Ze zijn bedoeld om te laten zien hoe we op weg zijn naar Houten 2025.