zondag, 02 juli 2017 17:04

Tijdelijk gebruik voormalige basisschool aan Putterhaag

Voormalige basisschool ‘Het Mozaiek’ aan de Putterhaag krijgt tijdelijke bewoners tot de sloop in het najaar. De Techniekfabriek verhuist rond 1 september.

De tijdelijke bewoning is nodig omdat de Krachtfabriek deze week is verhuisd naar voormalige basisschool ‘De Bengelbongerd’ aan de Dijkhoeve.

Een deel van het pand blijft tot aan september in gebruik bij de Techniekfabriek. De Techniekfabriek krijgt rond 1 september een plek elders in Houten.

De leegstandsbeheerder Huis Oppas Dienst (H.O.D.) uit Utrecht zorgt voor de ‘oppas-bewoning’ en daarmee voor toezicht op de oude Mozaïekschool en het schoolplein. Door de tijdelijke bewoning blijft het pand tot aan de sloop in het najaar bewoond.

Begin juli laat de gemeente het pand onderzoeken op aanwezigheid van asbest. Daarna wordt de sloop voorbereid. Het terrein wordt na de sloop verkocht aan Bolton Ontwikkeling uit Zegveld. Dit bedrijf bouwt hier het plan ‘Haag en Hof’. Het plan bestaat uit 20 duurzame woningen met gemeenschappelijke voorzieningen voor meerdere generaties. De bouw start rond 1 januari 2018.